Blog

Kdy máte nárok na odstupné?

25. července 2014

peníze v ruce

Při ukončení pracovního poměru máte v některých případech nárok na odstupné. Při odchodu ze zaměstnání můžete získat i celý roční plat. A naopak, někdy musíte odstupné vrátit. Z vyplaceného odstupného se momentálně neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Protože výši důchodu ovlivňují pouze příjmy…

Znáte pojištění pohledávek?

21. července 2014

Podepisování formuláře

Zhoršující se platební morálka je pro české dodavatele stále větší překážkou. Opožděné platby však mohou vést k ohrožení existence firmy, v horším případě mohou být i důvodem zániku. Vymáhání pohledávek vlastními silami je málokdy úspěšné. Řešením nekonečného kruhu odepsaných faktur však může být po…

Dobrovolné důchodové pojištění

11. července 2014

graf

Výše státního důchodu je přímo závislá na délce doby důchodového pojištění a na výši výdělků. Do doby pojištění u osob samostatně výdělečně činných se však započítávají pouze ty roky, kdy bylo řádně odváděno důchodové pojištění. Současná právní úprava předpokládá, že v životě občanů mohou nastat sit…

Máte společnost s ručením omezením? Do konce června musíte upravit listiny!

9. června 2014

Zákony

K úpravě listin podle nových předpisů zbývá obchodním společnostem pouze pár týdnů. Jde například o stanovy, společenské smlouvy či odměňování. Novela občanského  zákoníku pro  vedení  agendy právnických osob  je  platná  již  od  začátku letošního  roku. Firmy však  dostaly  určitý  čas  k přizpůso…

Daň z nemovitých věcí

30. května 2014

dům z peněz

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. Tvoří ji dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vl…

Moderní přijímací řízení aneb znáte assessment centrum?

13. května 2014

kravata

Assessment (hodnotící) centrum testuje uchazeče v náročných situacích. Jde o novou metodu výběru nejvhodnějších kandidátů na danou pozici, kterou začíná využívat stále větší počet firem. Jde o důležitou osobní zkušenost, která ovšem nevyhovuje starším zaměstnancům s praxí, kteří jsou zvyklí spíše na…

České dráhy zkomplikovaly firemní účetnictví

30. dubna 2014

vlak

Mnoha lidem, kteří uplatňují vlakové jízdenky jako daňový výdaj, zkomplikoval život nový zákon. Ten totiž některé typy jízdenek jako daňový doklad kvůli nedostatečným údajům neuznává. Většina lidí ale o této novince dlouho nevěděla a musí o správný doklad zpětně zažádat. Podle § 28 odst. 6 zákona o …

Slevové kupony jako daňová výhoda?

15. dubna 2014

vozík s penězi

Slevové kupóny často představují zajímavou daňovou výhodu. Myšlenka slevového kupónu je velice podobná nabídkám akčního zboží či zboží na slevových portálech. Počítá s tím, že zákazník si kromě zlevněného produktu nakoupí i jiné nabízené produkty nebo služby. Marže tohoto zboží má vyrovnat slevu, kt…

Jste účastníkem II. pilíře? Víte o podání pojistného přiznání?

31. března 2014

otazník z mincí

Podnikatelé, kteří v loňském roce vstoupili do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis v podobě pojistného přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob a lze jej podat pouze v papírové formě. Do II. důchodového pilíře…

Společnost s ručením omezením za 1 Kč?

21. února 2014

Podnikatel

Cílem vyspělých ekonomik by mělo být zlepšování podmínek pro podnikání, snižování administrativních bariér a finanční náročnosti podnikatelských začátků. Malé a střední firmy jsou motorem ekonomiky, podílejí se na snižování zaměstnanosti, jsou inovativní a přizpůsobivé změnám. Od 1. 1. 2014 jsou v Č…

Zdarma vyzkoušejte
Faktura za 20 sekund