České dráhy zkomplikovaly firemní účetnictví

Mnoha lidem, kteří uplatňují vlakové jízdenky jako daňový výdaj, zkomplikoval život nový zákon. Ten totiž některé typy jízdenek jako daňový doklad kvůli nedostatečným údajům neuznává. Většina lidí ale o této novince dlouho nevěděla a musí o správný doklad zpětně zažádat. Podle § 28 odst. 6 zákona o DPH je daňovým dokladem při hromadné přepravě osob podle § 26 doklad o zaplacení. Doklad o zaplacení musí obsahovat obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, datum vystavení dokladu, sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, částku, kterou plátce získal nebo má získat za plnění celkem.

Problém se týká pouze jízdenek Českých drah zakoupených u pokladny či v jízdenkovém automatu, jelikož tyto jízdenky neuvádějí výši DPH, který je podle nového zákona povinný. Za první čtvrtletí 2014 tak České dráhy musely řešit několik tisíc dodatečných žádostí o vystavení dokladů. V případě nákupu u průvodčího ve vlaku Českých drah a v e-shopu při nákupu přes internet vydávaly České dráhy jízdenky údajem výše DPH a tudíž takto zakoupené jízdenky náležitosti daňového dokladu splňují.

Konkurenční dopravci Leo express i RegioJet tyto problémy nemají a jízdenky vydávají jako uznatelné daňové doklady nebo k nim daňový doklad přikládají automaticky.

České dráhy uvedly, že problém jízdenek u pokladen a jízdenkového automatu je zapříčiněn šablonou, na kterou se z prostorového důvodu tento údaj už nevešel. Takže znepříjemnily život daňovým účtárnám, které musejí neplatné daňové doklady zpětně vyřizovat, ale i samotným cestujícím, kteří si musejí o daňový doklad požádat na pokladně.

Jak tedy dodatečně získat daňový doklad k jízdence zakoupené u pokladní přepážky nebo v jízdenkovém automatu ČD?

Daňový doklad si dodatečně můžete nechat vystavit e-mailem na adrese fakturace@opt.cd.cz. V e-mailové žádosti je třeba uvést datum vystavení jízdenky, transakční číslo a identifikaci pokladny, která jízdenku vystavila. Nebo je možné jízdenku přímo naskenovat a přiložit v e-mailu. U jízdenek s cenou převyšující 10 000 Kč je vždy třeba o vystavení daňového dokladu požádat e-mailem, kde je navíc nutné uvést údaje o podnikateli, pro kterého má být daňový doklad vyhotoven.