• Online fakturace
    a účetnictví súčto
    Jednoduše vytvářejte faktury a evidujte Vaše výdaje online, mějte neustálý přehled o Vašem podnikání.
    S súčtem ušetříte Váš čas i peníze.

súčto je jednoduché přehledné chytré účetnictví, které chcete.

Rychlá faktura

Chcete pouze jednorázově vytvořit fakturu legislativně správně bez žádných poplatků a povinných registrací? Pak je tu pro Vás Rychlá faktura, pomocí které můžete rychle vytvořit profesionálně vypad...

Kniha jízd

V systému súčto můžete vést i knihu jízd. Nejprve si založíte všechna Vaše vozidla a řidiče, a potom už můžete začít evidovat jednotlivé jízdy.

Peněžní deník

Peněžním deníkem v systému súčto nazýváme základní výkaz daňové evidence zvaný výkaz příjmů a výdajů. Více v našem blogu. Do peněžního deníku (tedy výkazu příjmů a výdajů) se u nás přímo nezapisují...

Bezpečnost nade vše!

Provozovatel aplikace je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a garantuje tak, že Vaše data nebudou nijak zneužita ani nepadnou do cizích nepovolaných rukou, ale pouze těm, kterým je sami...

Dokonalý přehled - základ úspěchu

Základní přehledová obrazovka Vám zprostředkuje všechny potřebné informace o Vašem podnikání a umožní přímo provádět nejčastěji používané funkcionality aplikace. Kalendář zobrazuje a barevně odlišu...

Spolupracujte a sdílejte

Systém disponuje pokročilou funkcionalitou uživatelských rolí, které umožňují povolovat a zakazovat činnosti uživatelů v aplikaci (vždy lze nastavit plný přístup k činnosti, omezený přístup, pouze ...

Přihlásit se k odběru novinek emailem:

Poslední články v blogu

Příspěvek na péči vzrostl o deset procent.
18.08.2016

Od srpna letošního roku došlo ke zvýšení příspěvku na péči. Pokud tento příspěvek pobíráte, nemusíte o zvýšení žádat. Jeho zvýšení se upraví automaticky. Novela zákona o sociálních službách ho popr...

Kdy se vám vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH?
11.08.2016

Každý podnikatel, který překročí za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratovou hranici 1 000 000 Kč, se ze zákona stává plátcem DPH. Podnikatel se však může k DPH přihlásit i dobrovolně. Pro...

Švarcsystém. Jaké jsou jeho znaky?
04.08.2016

Kdy se jedná o švarcsystém? Pokud si zřídíte živnostenský list a nechcete být součástí švarcsystému, musí se jednat o vztah mezi vámi a firmou, jako o vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Nesmí ...

Odpočet úroků z hypotéky od základu daně.
27.07.2016

Úroky z hypotéky lze odečítat ze základu daně, čímž se liší od ostatních úvěrů. Základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru. Hypotéka musí být poskytnutá bankou, nevztahuje se na hypotéky...

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ).
19.07.2016

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na práci, která nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V rámci DPČ můžete pracovat pro jednoho zaměstnavatele déle než 300 hodin za ...

Studenti a daně.
07.07.2016

Studenti, odvedli jste už nějaké peníze na dani z příjmu? To neznamená, že jste o ně definitivně přišli! Důležitá je sleva na poplatníka. Nejen studenti, ale všichni poplatníci, kterým v kalendářní...