Chcete vybrat peníze z životního pojištění?

Pokud chcete vybrat peníze z životního pojištění, pospěště si! Stát zpřísní podmínky.

S příchodem roku 2015 dojde k řadě změn a několik se jich dotkne i majitelů životního pojištění. Mnoho lidí, kteří mají uzavřeno životní pojištění a přispívá jim i zaměstnavatel, čeká od ledna 2015 změna. Nově bude možné u životního pojištění využívat daňového zvýhodnění pouze tehdy, pokud peníze vyberete až po dosažení 60 let, smlouva bude trvat alespoň 60 měsíců a zároveň bude ve smlouvě zakotveno, že neumožňuje takzvané mimořádné výběry.  

Mimořádné výběry totiž v minulosti některé firmy zneužívaly – svým zaměstnancům posílaly odměny místo ke mzdě právě na životní pojištění, odkud si ho lidé „vybírali", ale ani jedna strana z něj neplatila pojištění, čímž zaměstnavatelům snižovala mzdové náklady, ale zároveň však poškozovala zaměstnance, kterým byl tímto způsobem snižován základ pro výpočet dávek (např. starobního důchodu). Těmto výběrům se lidově říkalo „průtokový systém". Měsíčně bylo efektivní převést 2500 Kč, protože do 30 000 Kč ročně (12 x 2500 Kč) je příspěvek zaměstnavatele plným daňovým nákladem a je osvobozen od daně z příjmů i od platby sociálního a zdravotního pojištění. Abyste si mohli pojistné odečíst, musí smlouva před výplatou prostředků trvat nejméně 60 měsíců a končit nejdříve v roce, ve kterém dosáhnete 60 let. Cílem novely zákona je však ponechat daňové výhody jen těm, kteří mají životní pojistku jako formu spoření na stáří. Pro možnost tohoto daňového odpočtu ve výši 12 000 Kč bude nutné mít ve smlouvě ujednáno, že není možné uskutečňovat průběžné mimořádné výběry. Pokud byste si i přes toto ujednání před dosažením šedesátky nebo dříve než za pět let od počátku spoření chtěli své prostředky vybrat, budete muset dodanit daňové odpočty deset let zpětně, a to včetně příspěvků od zaměstnavatele.

V případě, že smlouvu necháte beze změn, přijdete o možnost daňového odpočtu.  Příspěvek od zaměstnavatele se bude chovat jako běžná mzda s povinností odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Je tedy na klientovi, zda se překlopí do nového systému, kde mu zůstanou daňové výhody, nebo zůstane ve starém systému, kde může dál vybírat peníze, ale přijde o daňové zvýhodnění, které zůstane ve výši 12 000 Kč ročně.

Pojišťovny budou mít na tato ujednání a vyrozumění klientů čas do konce března 2015, ale možnost vybrat předčasně peníze bez následného vrácení daně finančnímu úřadu máte jen do konce roku 2014. Pojišťovny také upozorňují, že není nutné rušit stávající smlouvu a zakládat novou, jelikož tato změna se vztahuje plošně na všechny smlouvy týkajících se životního pojištění. Tento fakt Vám samozřejmě budou vyvracet finanční poradci, pro které je každá taková plošná změna synonymem tučných provizí z nově uzavřených smluv.