Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. Tvoří ji dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. Na konci roku 2013 byla schválena novela zákona platná od 1. 1. 2014.

V letošním roce je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) pondělí 2. června. Během měsíce května lze očekávat složenku od Finanční správy. Od 1. 1. 2014 se změnil název daně, ostatní podmínky však zůstaly stejné. Pokud je výše daně nižší než 5000 Kč, je v uvedené lhůtě splatná celá najednou. Pokud je vyšší, můžete si platby nechat rozdělit do dvou splátek.

Všichni, kterých se tato povinnost týká, dostanou složenku. Tou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Daň můžete uhradit i bezhotovostně převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě použijete k vyplnění příkazu údaje uvedené na složence, liší se pouze konstantní symbol, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148. Dejte pozor, v loňském roce se měnila čísla účtů finančních úřadů.  Daň můžete také zaplatit hotově v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů.

Máte-li více nemovitostí na území jednoho kraje, bude vám daň za všechny nemovitosti sloučena do jedné částky. Kdo má nemovitosti ve více krajích, dostane jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. Složenky jsou rozesílány podle zvláštního klíče – nejstarší poplatníci, poté lidé s nemovitostmi ve více krajích. Nicméně poslední složenky by měly přijít do schránek nejpozději do 25. května.

Pokud z nějakého důvodu nezaplatíte včas, čeká na vás sankce v podobě úroku z prodlení, který se počítá za každý pracovní den počínaje pátým pracovním dnem prodlení - pátý pracovní den po splatnosti je 9. června 2014. Pokud stihnete peníze poslat tak, aby je měl finanční úřad 9. června na účtu, sankce se vás nedotkne.