Daňové přiznání a spolupracující osoby

Daňovou povinnost a také odvod sociálního pojištění lze snížit přerozdělením svých příjmů na osoby, s nimiž spolupracujeme. Musí se ale dodržet jistá pravidla. Čtěte dále a dozvíte se o jaká pravidla jde. 

 

Zákon o daních z příjmu uvádí v paragrafu 13, že dosažené příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, které se provozují za spolupráce manžela/manželky, a spolu i uplatněné výdaje se rozdělují tak, aby podíl, jenž připadá na spolupracujícího manžela (manželku), nečinil více než 50 %. Při spolupráci po celé zdaňovací období smí tato částka činit maximálně 540.000,- Kč a nebo 45.000,- Kč za každý měsíc spolupráce.

Příjem lze rozdělit i na ostatní osoby, které žijí ve společné domácnosti s poplatníkem. Pozor ale - jejich podíl na společných příjmech a výdajích smí celkově činit maximálně 30 % a nesmí při spolupráci po celé zdaňovací období přesáhnout 180.000,- Kč a nebo 15.000,- Kč za každý měsíc spolupráce. Při takovém řešení musí mít spolupracující manžel či manželka a další spolupracující stejný podíl příjmů a také výdajů. Spolupráce musí být na finančním úřadě nahlášena nejpozději do třiceti dnů od data zahájení. Zdravotní pojišťovně a ČSSZ se toto oznamuje do osmi dnů od začátku spolupráce, později již hrozí pokuta!

POZOR - příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti dříve, než dokončí povinnou školní docházku a také na děti v měsíci, kdy je na ně uplatněno daňové zvýhodnění. To samé platí při uplatnění slevy na manžela/manželku bez příjmů.

Využití spolupracující osoby může být vážně výhodné. Například když tato osoba nemůže zcela využít nezdanitelné částky a slevy na poplatníka z důvodů nízkých příjmů.

Jak vyplnit daňové přiznání u spolupracujících osob

Daňové přiznání se vyplňuje stejně jako bez spolupracující osoby, což znamená, že v příloze č. 1 se na řádek č. 101 a č. 102 uvedou všechny příjmy i výdaje poplatníka. Příjmy a výdaje, které jsou přerozdělené na spolupracující osobu, se pak uvedou na řádek č. 107 a č. 108. Na druhé stránce přílohy č. 1 se vyplní údaje osoby, která přerozdělila dané příjmy a výdaje.