Daňové přiznání - kdy Vám vznikne daňový přeplatek?

Daňového přiznání musíte podat v roce 2017 do pondělí 3. dubna. V jakých případech vzniká nárok na daňový přeplatek?

1. Práce jen po část roku

Nejčastěji přeplatek vzniká při neuplatnění základní slevy na poplatníka v plné výši. Nárok na slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč mají automaticky nárok všichni zaměstnanci. Sleva jim bývá uplatňována měsíčně ve výši 2 070 Kč. Čerpat ji však můžou v plné výši, bez ohledu na to, zda pracovali celý rok nebo jen část roku. Pokud zaměstnanec nepracuje celý rok, dojde ke vzniku daňového přeplatku. Tento daňový přeplatek obvykle vzniká u absolventů škol, kteří nastoupili do zaměstnání po dokončení studia a v daném roce pracovali jen pár měsíců. Stejná situace může nastat u zaměstnanců, kteří se vracejí po rodičovské dovolené nebo u zaměstnanců, kteří byli evidováni na úřadu práce. V neposlední řadě také u žen, které odcházejí v průběhu roku na mateřskou dovolenou.

2. Sleva na manželku/manžela

Sleva na manželku či manžela je vždy uplatňována až po skončení zdaňovacího období. Díky této slevě si může poplatník daňovou povinnost snížit až o 24 840 Kč. Pokud je partner držitelem ZTP/P průkazu, je výše zvýhodnění až dvojnásobná. Nárok na slevu nemají automaticky všichni zaměstnanci žijící v manželství! Podmínkou pro uplatnění slevy jsou příjmy partnera, který nesmí mít příjmy vyšší než 68 000 Kč v daném roce. Do limitu se započítávají veškeré výdělky a to i ty, které nepodléhají zdanění, nemocenská, dále pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti, důchod a výživné manželky po rozvodu. Nezbytným dokladem k získání slevy je čestné prohlášení partnera, že jeho příjmy nebyly vyšší než stanovená hranice 68 000 Kč.

3. Školkovné

Pokud dítě navštěvuje školku nebo jiné zařízení péče o děti předškolního věku, může si jeden z rodičů snížit daňovou povinnost o náklady použité na umístění potomka do tohoto zařízení. Výdaje na školku musí doložit příslušným potvrzením, které vystaví provozovatel zařízení. Maximální výše tohoto zvýhodnění je odvozena od minimální mzdy (za rok 2016 činí 9 900 korun na jedno dítě). Zvýhodnění je uplatňováno vždy za celý rok, proto může některým poplatníkům vzniknout daňový přeplatek.

4. Odčitatelné položky

Odčitatelné položky se vždy uplatňují za celý rok. Daňový základ lze tedy snížit o zaplacené:

  • úroky z úvěru na bydlení,
  • příspěvky na životní pojištění,
  • penzijní připojištění,
  • náklady na další vzdělávání,
  • odborové příspěvky,
  • dary včetně (darování krve).

5. Srážková daň - vrácení

Přeplatek vzniká v případě, pokud pracovníkům na DPP byla strhávána srážková daň a neuplatnili slevy nebo možné odpočty. Při podání daňového přiznání, je srážková daň nebo její část vrácena zpět. Srážková daň je obvykle odváděna u dohod o provedení práce, pokud poplatník nemá u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení a jeho hrubý příjem nepřesahuje 10 000 korun za měsíc.

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. Pokud pro vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce máte čas do 3. července.