Daňové přiznání letos i novou formou, čas k jeho podání se již krátí

Dnešním článkem vám chceme připomenout jednu důležitou informaci pro aktuální období, a to podání přiznání k dani z příjmů. Určitě se mezi námi najdou i takoví, kteří by roční zúčtování daně mohli opomenout. To nám však ukládá za povinnost zákon.

Jak vyplývá z § 38g odst. 1 ZDP, tak povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč. Zde platí, že se do tohoto limitu nezapočítávají příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny (např. ženy na rodičovské dovolené), a dále příjmy, které podléhají srážkové dani, neboť u nich platí, že se do daňového přiznání neuvádějí.

K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci v letošním roce nově využít online finanční úřad, do kterého se přihlásí na webových stránkách www.mojedane.cz. Jde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit. Stačí k tomu mít například občanku s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu (např. ČS, ČSOB a KB). Zachováno zůstává přihlášení přes datovou schránku nebo si přístupové údaje vyzvednete na finančním úřadě.
Portál umožňuje odeslat přiznání přímo na finanční úřad a také zaplatit daň například přes QR kód. Navíc přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podané elektronicky prodlužuje ze zákona lhůtu pro jeho podání o 1 měsíc.

Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy.

K 1. dubnu uplyne tedy základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů, vzhledem k nouzovému stavu je ale mimořádně prodloužen do 3. května v případě odevzdání písemného vyhotovení, nebo až do 1. června, pokud bude podáno elektronicky.

Pokud za vás daně již vypořádal zaměstnavatel, můžete tuto povinnost pustit z hlavy :-).