Daňové přiznání s daňovým poradcem.

Svá daňová přiznání museli poplatníci doručit na finanční úřady nejpozději 1. dubna 2016. S přiznáním vám může pomoct daňový poradce, a tím lze využít druhý termín 1. července 2016. Daňové přiznání 1. července mohou podat jen ti, kteří využili služeb poradce nebo mají povinný audit. Pokud jste služeb poradce využili, museli jste rozhodnutí oznámit příslušnému finančnímu úřadu do 31. března 2016. Oznámení se provádí doručením plné moci na finanční úřad, kterou lze doručit elektronicky nebo osobně.

V jakém případě nese zodpovědnost poradce, a v jakém vy?

Termín odevzdání

Daňové přiznání musíte odevzdat nejpozději do pátku, tedy do 1. července 2016. Dojde-li k pochybení na straně poradce, můžete jako klient požadovat po poradci úhradu sankcí za prodlení. Musíte však poradci dodat včas veškeré potřebné podklady. Pokud přiznání neodevzdáte ani v nejzazším termínu, tj. 12. července 2016, od následujícího dne je počítána pokuta za nedodržení termínu. Pokuta za opožděné tvrzení daně je stanovená ve výši 0,05 % stanovené daňové povinnosti či 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení. Vyměřená pokuta však nesmí být vyšší než 5 % daňového základu. Pokud pokuta nepřesáhne částku 200 Kč, k jejímu vyměření nedojde.

Chybně vyplněné přiznání

Pokud se rozhodnete využít služeb poradce, ve většině případů vám nehrozí sankce za špatné vyplnění. Za správné vyplnění daňového přiznání je odpovědný poradce. V případě chyby, která povede k vyměření sankce, můžete žádat po poradci náhradu této škody. Míra zodpovědnosti poradce se odvíjí od rozsahu jeho zapojení do přípravy podkladů. Poradce může pouze vyplnit formulář na základě vámi dodaných podkladů, které neověřuje. Naopak poradce může provádět i kontrolu veškerých dodaných podkladů. Pokud chyba plyne z nedostatků v připravených podkladech, odpovědnost nenese poradce. Kontroluje-li poradce veškeré podklady, odpovědnost nese on sám. Proto je důležité rozsah práce a postup ošetřit smluvně.

Zaplacení daně

Za zaplacení daně jste odpovědní sami, pozor si však dejte i na zaplacení správné výše daně. Daň by měla být připsána na účet příslušného finančního úřadu nejpozději do 1. července 2016. Nestihnete-li daň uhradit v termínu  a ani v průběhu následujících pěti pracovních dnů (letos až do 12. července), začnou vám nabíhat úroky. Výše úroku je stanovena násobkem daňové povinnosti a úrokové sazby daně 14,05 % p.a. (p. a. – roční úroková sazba) za každý den prodlení. Pokud úrok nepřesáhne částku 200 Kč, k jejímu vyměření nedojde. Platba daně musí být v nejzazším termínu připsána na účet finančního úřadu, nestačí jen platbu odeslat.