Daňové přiznání za rok 2016

Za zaměstnance, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, může daňové záležitosti za rok 2016 vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.

Jaké doklady je mzdové účetní vhodné doručit?

Během roku je zaměstnancům odváděna zálohová daň z příjmu. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu není možné uplatnit nezdanitelné slevy nebo daňovou slevu na školkovné či manželku. Tyto daňové slevy je možně uplatnit až při ročním zúčtování daně. Při ročním zúčtování daně je možné napravit i některé daňové nesrovnalosti, např. neuplatnění slevy na studenta, invaliditu nebo daňové zvýhodnění. Při ročním zúčtování daně vzniká řadě zaměstnanců nárok na daňovou vratku.

Pokud žádáte zaměstnavatele o roční zúčtování daně, musíte tak učinit do 15. února. Zaměstnavatel nemůže roční zúčtování daně provést za zaměstnance, kteří mají povinnost podat sami daňové přiznání, např. z důvodu příjmů z pronájmu. Pokud chcete uplatnit daňový odpočet nebo slevu, musíte tento nárok doložit a písemné potvrzení donést mzdové účetní. Nemá-li mzdová účetní příslušnou smlouvu, čestné prohlášení, potvrzení nebo jiný doklad, nemůže uplatnit příslušný odpočet nebo daňovou slevu.

Nezapomeňte mzdové účetní doložit důležité doklady!

Mezi nezdanitelné položky, které snižují daňový základ můžeme zařadit:

  • dary
  • úroky z úvěru na bydlení
  • penzijní připojištění
  • doplňkové penzijní připojištění
  • životní pojištění
  • příspěvky odborové organizaci
  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Pokud máte nárok na snížení základu daně o některou z těchto nezdanitelných položek, musíte donést potvrzení či smlouvu mzdové účetní.

Částka daru se dokládá darovací smlouvou nebo potvrzením příjemce daru. Odpočet zaplacených úroků ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace poplatníka v souladu se zákonem o dani z příjmu se při prvním uplatnění dokládá příslušnou smlouvou a potvrzením od spořitelny nebo banky. U penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo životního pojištění se dokládá příslušným potvrzením od penzijní společnosti nebo životní pojišťovny, při prvním uplatnění se dokládá i příslušná smlouva. Příspěvky odborové organizaci nebo úhrada za zkoušky ověřující vzdělávání se dokládají příslušným potvrzením. Pokud nedojde ke změně, tak v následujících letech stačí příslušné potvrzení.

Někteří zaměstnanci při výpočtu měsíční daňové slevy neuplatní všechny daňové slevy, např. na studenta. Při ročním zúčtování daně to lze napravit! Pracující studenti musí doručit mzdové účetní potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu mohou doručit i zaměstnanci, kteří ukončili studium během roku 2016, daňová sleva na studenta se uplatní za měsíce, kdy byla splněna podmínka studia.