Daňové přiznání za rok 2021 nelze nyní podat přes EPO

Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 v aplikaci EPO (Elektronická podání pro Finanční správu). Uvedený formulář je v současné době v aplikacích EPO a v daňové informační schránce PLUS (DIS+) k dispozici pouze pro potřeby zpracování podání za zdaňovací období do roku 2020. Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 ve stanoveném formátu a struktuře bude umožněno až v průběhu února 2022 zveřejněním nového formuláře.

Do zveřejnění nového elektronického formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 jsou veřejnosti k dispozici klasické tzv. papírové formuláře. Formulář je také dostupný ve formátu PDF, který je ke stažení na  webových stránkách finanční správy. Již nyní je možné jej vyplnit a odeslat např. datovou schránkou.

Od 1. 1. 2021 platí povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů výhradně elektronicky pouze pro držitele datové schránky zřízené ze zákona, tzn. netýká se držitelů datových schránek zřízených na vlastní žádost.

Zatím máme pro podání daňového přiznání dostatek času, neboť základní lhůta pro jeho podání nastane 1. 4. 2022, v případě elektronického podání je možné přiznání podat až do 2. 5. 2022.

 

Zdroj: financnisprava.cz