Daňové změny pro rok 2015 - na co se zaměřit?

Nový rok 2015 je tady a přináší daňové změny. Letošní rok přináší řadu daňových změn a není vždy snadné se v nich orientovat. Obměna přichází v zákoně o daních z příjmů, v daňovém řádu a také v dani z přidané hodnoty. Patří zde např. nové úlevy pro rodiny s dětmi či snížené DPH. Pojďme se spolu podrobně podívat na to jaké novinky nás v letošním roce čekají a na které se více zaměřit.

 

Daň z příjmu

 

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Poplatníci si budou moci uplatnit slevu za umístění dítěte ve školce, a to ve výši prokázaných výdajů. Maximálně 8.500 Kč za rok 2014 a 9.200 Kč za rok 2015. Výši výdajů vám potvrdí provozovatel školky. Nezahrnují se zde výdaje na stravné a náklady na dopravu. Sleva lze uplatnit i za část roku a nepočítá se na měsíce. V praxi to znamená, že pokud dítě chodí do školky jenom jeden měsíc v roce, můžete si uplatnit celou slevu. Slevu nemůže využít podnikatel, který si výdaje za předškolní zařízení uplatňuje ve svých nákladech (§ 24 DzP). Tato sleva je platná již od 1.11.2014, takže se může uplatnit v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání již za rok 2014.

 

Zvýšení slevy na druhé a další dítě

U prvního dítěte zůstává sleva ve výši 1.117 Kč za měsíc. Na druhé dítě se od ledna 2015 zvyšuje na 1.317 korun měsíčně. Na třetí a každé další dítě na 1.417 korun.

 

Životní pojištění jako odčitatelná položka

Daňové zvýhodnění již nebude možné uplatnit, pokud pojistná smlouva umožňuje částečné odstupy bez zániku smlouvy, tedy výplatu plnění před dosažením 60 let věku nebo 60 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud ale patříte mezi ty, kteří nechtějí přijít o daňové výhody a chce i v roce 2015 uplatnit životní pojištění jako odčitatelnou položku, musí do 1. dubna 2015 podepsat dodatek ke stávající smlouvě s pojišťovnou. V roce 2014 lze životní pojištění uplatnit, i když není dodatek podepsaný.

 

Osvobození bezúročných půjček

Příjmy v podobě majetkového prospěchu v podobě potenciálních úroků plynoucích z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě jsou od roku 2015 osvobozené od daně,pokud plynou:

  • od osob v příbuzenské linii přímé nebo vedlejší

  • od osob žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejméně jeden rok

  • nepřesáhnou v úhrnu 100.000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

U zaměstnance je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300.000 Kč od téhož zaměstnavatele. Při překročení limitu se daní pouze částka nad 300 tis. Kč.

 

Oznamování osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč

Pokud bude váš příjem, který je osvobozen od daně a za rok 2015 přesáhne částku 5 mil. Kč, budete muset tento příjem oznámit finančnímu úřadu. Za tyto příjmy se považuje dědictví, dary a například také osvobozený prodej nemovitosti. Pokud nesplníte ohlašovací povinnost, hrozí vám vysoké pokuty.

 

Daňový řád

 

Elektronické podání dokumentů

Další změnu, kterou přináší nový rok 2015 je, že lidé, kteří mají aktivní datovou schránku, musí podávat všechna daňová přiznání i další povinná oznámení daňové správě, povinně elektronicky. Mezi další povinná oznámení daňové správě patří například změna adresy. Pokud zákon vyžaduje splnit povinnost elektronické formy podání, a vy ji nedodržíte, hrozí vám pokuta od FÚ v částce 2.000 Kč. Finanční úřad může pokutu navýšit až na 50.000 .

 

Daň z přidané hodnoty

 

Zavedení 3. sazby DPH

Novinkou v roce 2015 je zavedení snížené 10% sazby DPH na léky, kojeneckou výživu a další zboží uvedené v příloze č. 3a) zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti novela rozšiřuje vedle nynějšího převodu povolenek na emise skleníkových plynů nově například na dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí nebo některých plodin. Nařízení vlády pak uvádí konkrétní celní zařazení jednotlivých položek. Platnost nařízení je od 1.4.2015. Režim přenesení se na vybrané zboží použije, pokud celková částka základu daně vybraného zboží překročí částku 100 tis. Kč.

 

Obrat

Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává stejný, tedy ve výši 1 mil. Kč.

 

Změna místa plnění u elektronických služeb, telekomunikačních a televizních služeb

Ke změně místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb (např. hosting) dochází při poskytnutí plnění neplátcům, tedy osobám nepovinným k dani. Místem plnění je místo příjemce odběratele služby.

 

Nové náležitosti dokladu o přijaté platbě

Novinkou je, že doklad o přijaté platbě musí obsahovat rozsah plnění. Nelze jen uvádět přijatá záloha, ale musí být uvedeno, čeho se plnění týká.