Daňové zvýhodnění na dítě. Jaké jsou podmínky?

Kdy se zvýhodnění uplatňuje?

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Zvýhodnění je možné začít uplatňovat v měsíci ve kterém se dítě narodilo.

Podmínkou pro uplatnění zvýhodnění je sdílení společné domácnosti rodiče a dítěte, jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Za "vyživované" se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Při splnění podmínek zvýhodnění sníží vypočtenou daň z příjmů a může vzniknout i nárok na daňový bonus. Daňový bonus je situace, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc. Formou daňového bonusu lze uplatnit částku maximálně 60.300 Kč ročně.

Povinnost rodiče je doložit mzdové účetní kopii rodného listu dítěte a prohlášení druhého rodiče, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Zaměstnanec zvýhodnění uplatňuje měsíčně při výpočtu mzdy a živnostník jednou ročně při podání daňového přiznání. Pokud je dítě zletilé, je nutné doložit potvrzení školy, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, tzn. potvrzením o studiu.

Jaké jsou výjimky?

Dálkové, distanční či kombinované studium na středních školách (nikoliv vysokých školách), je-li student v době studia výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zvýhodnění je tady možné uplatnit například i na dvaadvacetileté "dítě", pokud standardně studuje vysokou školu - nezávisle na tom, že si při studiu přivydělává, musí však žít ve společné domácnosti s tím, kdo slevu uplatňuje.

Výše zvýhodnění

Rodič si určuje pořadí svých dětí, proto výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislé na pořadí narozených dětí, ale jde o dohodu poplatníků. Výše slevy pro rok 2016 se zvýšila oproti minulému roku, ministerstvo plánuje navýšit slevy i pro rok 2017.

Daňové zvýhodnění

2016

2015

Měsíční

Roční

Měsíční

Roční

Na 1. dítě

1 117 Kč

13 404 Kč

1 117 Kč

13 404 Kč

Na 2. dítě

1 417 Kč

17 004 Kč

1 317 Kč

15 804 Kč

Na 3. a každé další dítě

1 717 Kč

20 604 Kč

1 417 Kč

17 004 Kč

na 1. dítě (pokud má ZTP/P)

2 234 Kč

26 808 Kč

2 234 Kč

26 808 Kč

na 2. dítě (pokud má ZTP/P)

2 834 Kč

34 008 Kč

2 634 Kč

31 608 Kč

na 3. a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

3 434 Kč

41 208 Kč

2 834 Kč

34 008 Kč

Zvýšené daňové zvýhodnění vstoupilo v účinnost od 1. května 2016, předešlé měsíce byly zaměstnancům uplatňované slevy v částkách určených pro rok 2015.  

Studium v zahraničí

Daňové zvýhodnění lze uplatnit i u dítěte, které studuje na střední či vysoké škole v zahraničí, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je postaveno na úrovni studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Při podávání daňového přiznání musí být doloženo potvrzení ministerstva o tom, že studium na zahraniční škole je postaveno na úrovni studia v České republice.

Ukončení studia

Pokud vaše dítě je studentem střední školy, za dobu studia je považována i doba od skončení výuky v jednom školním roce až do začátku následujícího školního roku. Pokud dítě ukončí studium během roku, daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze na měsíce, ve kterých dítě studovalo.

Jak je to tedy s absolventy a maturanty?

Pokud maturant nastoupí začátkem měsíce do práce nebo mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, rodič může uplatnit daňové zvýhodnění pouze v posledním měsíci, který následuje před nástupem do práce. Pokud dítě 1. srpna nastoupí do zaměstnání, rodič může uplatnit daňové zvýhodnění už jen za měsíc červenec. Jestliže maturant během prázdnin nenastoupí do zaměstnání, rodič si může uplatnit daňové zvýhodnění ještě na měsíc červenec a srpen.

Studenti vysokých škol

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ode dne, kdy dítě nastoupilo na VŠ do dne, kdy ukončí studium. Počítá se i doba mezi ukončením  SŠ a nástupem na VŠ, jestliže na sebe navazují. Zvýhodnění se uplatní naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na VŠ. Lze uplatnit i měsíc po měsíci ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc dítě nebude  pracovat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Další informace o daňovém zvýhodnění viz § 35c zákona o daních z příjmů.