Daňový balíček 2017

V červenci 2017 se projeví již některé změny daňového balíčku. Některé změny platí až od roku 2018. Jednou z mnoha připomínaných změn je sleva na dítě.

Sleva na děti

Za zdaňovací období 2016 se uplatňovala sleva na dítě v této výši:

   Počet dětí   

   Sleva - měsíc   

   Sleva - rok   

1

1 117 Kč

13 404 Kč

2

1 417 Kč

17 004 Kč

3 a více

1 717 Kč

20 604 Kč

Za zdaňovací obdobní 2017 se budou uplatňovat tyto slevy:

   Počet dětí   

   Sleva - měsíc   

   Sleva - rok   

1

1 117 Kč

13 404 Kč

2

1 617 Kč

19 404 Kč

3 a více

2 017 Kč

24 204 Kč

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně, ročně o 2 400 Kč. Na třetí a další dítě vzroste daňové zvýhodnění o 300 Kč měsíčně, ročně o 3 600 Kč. Slevy budou výhodné pro pracující rodiče, kteří mají dvě a více vyživovaných dětí ve společné domácnosti. Pro zaměstnance změna platí od července 2017. Zaměstnavatel při zúčtování daní dorovná slevu od ledna do června, jelikož vyšší slevy jsou platné zpětně od počátku roku. OSVČ si počkají až na podání daňového přiznání.

Daňový bonus

Daňový bonus vznikne v případě, že po uplatnění slevy na dítě vyjde záporná daň. Poté v daňovém přiznání nebo v rámci zúčtování od zaměstnavatele, mohu požádat bonus zpět. Pro uplatnění daňového bonusu musí za zdaňovací období 2016 příjmy dosahovat 59 400 Kč, tj. šestinásobku minimální mzdy. Zahrnují se příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Za zdaňovací období 2017 musí příjmy dosahovat nejméně šestinásobku minimální mzdy, tj. 66 600 Kč. Zahrnují se pouze příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání. Maximálně výše daňového bonusu zůstává stejná, a to 60 300 Kč. Změny týkající se daňových bonusů začnou platit od roku 2018.

Prohlášení k dani

Od roku 2018 půjde prohlášení k dani podat elektronicky. Zatím je však vydán jen nový papírový tiskopis.

Daňový balíček má spoustu dalších změn např. změny daňově uznatelných nákladů, změny u podmínek pro slevy na invaliditu a ZTP/P, dokonce změny využití paušální daně, kterou budou moci uplatňovat zaměstnanci.