Dobrovolné důchodové pojištění

Výše státního důchodu je přímo závislá na délce doby důchodového pojištění a na výši výdělků. Do doby pojištění u osob samostatně výdělečně činných se však započítávají pouze ty roky, kdy bylo řádně odváděno důchodové pojištění. Současná právní úprava předpokládá, že v životě občanů mohou nastat situace, které se mohou stát důvodem pro podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Pokud někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon o důchodovém pojištění mu umožní doplatit jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu. Smyslem dobrovolného důchodového pojištění je umožnit lidem, aby se jim doba, kdy nejsou důchodově pojištěni, mohla započítat pro vznik nároku důchod (nejen starobního). Od roku 2014 je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu v rozsahu maximálně 15 let v rámci celého života. Do konce roku 2013 to bylo pouze 10 let. Pojištění mohou být lidé, kteří dosáhli 18 let, jestliže podali přihlášku k účasti na pojištění. Další podmínkou je placení pojistného -  minimální měsíční pojistné v roce 2014 představuje 1817 korun. U osoby účastné na důchodovém spoření činí minimální měsíční pojistné 1946 korun. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Občan dobrovolně účastný na důchodovém pojištění může z této účasti podat kdykoliv odhlášku.

 

Důvody pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění (uvedené v zákoně o důchodovém pojištění):

  1. vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci – účast je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení,
  2. soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. roce věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009 – účast je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení,
  3. výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995 – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky,
  4. výkon dlouhodobé dobrovolnické služby – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky (nejdříve od 1. 1. 2003),
  5. činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky (nejdříve od 1. 1. 2009),
  6. výkon funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR – účast je možná zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení (nejdříve od 19. 9. 2009),
  7. pobyt v cizině z důvodu následování manžela, který v cizině působil v diplomatických službách ČR – účast je možná zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení (nejdříve od 1. 1. 2010).

 

Ke konci dubna 2014 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 5 900 osob dobrovolně důchodově pojištěných.