Dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na práci, která nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V rámci DPČ můžete pracovat pro jednoho zaměstnavatele déle než 300 hodin za rok. Minimální hodinová mzda u DPČ je podle zákona alespoň 58,70,- Kč (hruhého).

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se odvádí, pokud odměna přesáhne částku 2 500,- Kč za měsíc. Je-li měsíční výše odměny sjednaná do částky 2 499,- Kč, zaměstnavatel ani zaměstnanec pojištění neplatí. Pokud zaměstnanec nemá v určitém měsíci žádný jiný příjem, ze kterého je možné odvádět pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné.

Sociální pojištění

Pokud nechceme odvádět sociální pojištění, musí být dohoda uzavřena a sepsána jako tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z DPČ musí vyplývat, že měsíční odměna nepřesáhne 2 500,- Kč nebo výši odměny nelze stanovit předem. Je-li DPČ uzavřena a sepsána na odměnu 2 500,- Kč nebo vyšší, zaměstnanec i přesto odvádí pojištění i z nižší částky odměny. Pokud u stejného zaměstnavatele máte uzavřených více zaměstnání malého rozsahu, příjmy z těchto zaměstnání se sčítají. Pokud v součtu dosáhnou odměny více než 2 500,- Kč měsíčně, tak se z každé z nich odvede sociální pojištění.

Daň z příjmu

Odměna z DPČ se zdaňuje stejně jako příjmy z pracovního poměru. Zaměstnavatel z jakékoliv výše odměny odvede 15 % zálohu daně z příjmu. Pokud zaměstnanec na daný měsíc podepíše u zaměstnavatele tzv. růžový papír, záloha se sníží o daňová zvýhodnění. Začátkem následujícího roku, na žádost zaměstnance, vydá zaměstnavatel potvrzení o příjmu. Zaměstnanec tyto příjmy zahrne do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.  

Náležitosti smlouvy

Dohoda musí být uzavřená písemně. Musí obsahovat sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (zda se jedná do dobu určitou či neurčitou).

Více informací o dohodě o pracovní činnosti naleznete v §74 - 77 Zákoníku práce.