Dohoda o provedení práce (DPP).

Se zaměstnavatelem či zaměstnancem můžete uzavřít jednu, ale i více dohod o provedení práce. Podmínkou je omezený počet hodin práce. U jednoho zaměstnavatele nesmí celkový rozsah vaší práce přesáhnout 300 hodin ročně. Výše odměny není omezená. Je možné uzavřít několik DPP u různých zaměstnavatelů, nezávisle na sobě. U každého zaměstnavatele lze využít 300 hodin ročně. Dohoda o provedení práce musí být sepsána písemně, jinak je dle zákoníku práce neplatná.

Dohoda o provedení práce je velice oblíbená u zaměstnavatelů i u zaměstnanců. Má několik výhod, ale také i omezení, které je nutné brát v úvahu. Proč je DPP výhodná? Na co si dát pozor při uzavírání dohody?

Časové omezení

Dohodu o provedení práce je možné uzavřít na výkon, který nepřesáhne limit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. DPP může být oproti dřívějšku uzavřena i na pracovní úkol opakující se činnosti zaměstnance pro jednoho zaměstnavatele.

Odvod zdravotního a sociálního pojištění

Pokud není překročen limit měsíční výplaty 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele, DPP neukládá povinnost odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Dojde-li k překročení limitu měsíční výplaty, DPP podléhá zákonným odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Daň z příjmu

Výše daně z příjmu je 15 %. Daň se počítá ze skutečně vydělané hrubé mzdy.

Prohlášení k dani z příjmu

Jedná se o tzv. “růžové prohlášení k dani”. Pokud je prohlášení k dani z příjmu u zaměstnavatele podepsané, lze uplatnit slevu na poplatníka 2070 Kč. Prohlášení je možné za určité období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Náležitosti smlouvy

  • vymezení a popis práce
  • místo výkonu práce
  • termín odevzdání práce
  • rozsah práce (počet hodin)
  • výše odměny
  • další ujednání

Dohoda o provedení práce je ukončená dnem ukončení pracovní činnosti. Další informace naleznete v zákoníku práce §74 - 77.