Doplněno nové DPH 10% a 20% pro rok 2010

Od verze sestavení 441 ze dne 29.12.2009 je zajištěna podpora nových hodnot DPH pro rok 2010. Zůstávají také zachovány stávající a předešlé hodnoty DPH, tj. 5%, 9% a 19%. Za zhruba hodinový výpadek, který byl nutný pro instalaci nové verze se Vám omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení.