DPPO a předání účetní závěrky

Málo známou novinkou daňového balíčku loňského roku je, že dle ustanovení § 21b odst. 2 ZÚ je možné předat účetní závěrku prostřednictvím správce daně v rámci elektronického podání daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že se novinka vztahuje ke zdaňovacímu období roku 2021, můžete účetní závěrku takto předat poprvé letos.

Účetní závěrku musí zveřejňovat všechny právnické osoby, které se zapisují do veřejného (obchodního) rejstříku a mají povinnost vyhotovovat závěrku. Jakmile dojde k podání daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, jehož přílohou je účetní závěrka, správce daně předá účetní závěrku rejstříkovému soudu. Správce daně je povinen předat účetní závěrku rejstříkovému soudu v elektronické podobě bez zbytečného odkladu. Povinnost zveřejnit účetní závěrku bude splněna okamžikem podání u příslušného správce daně z příjmů. Dochází k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy a dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) budou tak nahrazeny jedním podáním.

Podává se to jako příloha k položce 11 I. Oddílu - Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku.