Identifikovaná osoba

Co je to identifikovaná osoba (IO)?

Identifikovaná osoba je dle Zákona o DPH (§ 6 g-i) plátcem DPH pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem a nemá tak nárok na odpočet zaplacené DPH. Pokud jste již plátcem DPH, nemůžete se stát i identifikovanou osobou.

Kdy se musíte povinně registrovat?

  • pokud jste si pořídili zboží z jiného státu EU, jehož celková hodnota (bez DPH) přesáhla částku 326 000 Kč v kalendářním roce
  • přijali jste službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku
  • přijali jste zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, od osoby neusazené v tuzemsku, o dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodáním zboží soustavami nebo sítěmi. Dnem přijetí plnění se stáváte idenfikovanou osobou.

Jak se registrovat?

Musíte podat přihlášku k registraci identifikované osoby do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou.

Daňové přiznání a souhrnné hlášení

  • pokud vám vznikne daňová povinnost, do 25. dne následujícího měsíce podejte přiznání k DPH, do kterého zapíšete ale jen přeshraniční plnění.
  • pokud jste poskytli pouze službu do EU, podejte měsíční souhrnné hlášení pro EU. Nemusíte podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.

Jak zrušit registraci identifikované osoby?

  • Žádost o zrušení můžete podat jestliže vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb (viz. výše).
  • jste v současném ani v předešlém kalendářním roce jste nepořizovali zboží v hodnotě nad 326 000 Kč
  • přestali jste vykonávat ekonomickou činnost

Kde si nastavit IO v súčtu?

Přihlašte se do svého profilu. Vyberte firmu, u které chcete změnit nastavení (viz. obrázek) a zvolte Nastavení firmy. V rozhraní svého účtu (firmy) zvolte Další nastavení, kde si zaškrtnete možnost Identifikované osoby.