Ke dni 31. 5. 2021 měníme poskytovatele služby a bankovní spojení

Vážení uživatelé súčta,

ke dni 31. 5. 2021 měníme poskytovatele služby. Do péče vás plně převezme společnost Railsformers s.r.o., která od počátku stojí i za vývojem aplikace. 

S novým poskytovatelem se také mění číslo účtu pro úhradu předplatného Premium tarifu: 

č. ú.: 239054369 / 0300 (ČSOB) 

Při úhradách se, prosím, vždy řiďte platebními údaji na vygenerované Výzvě k platbě.

Základní tarif zůstává stále zdarma, a tak neváhejte súčto vyzkoušet.