Kdo může jít do předdůchodu?

Penzijní společnosti hlásí rostoucí zájem klientů o odchod do tzv. předdůchodu. Nejčastěji se o předdůchod zajímají lidé, kteří přijdou těsně před dosažením důchodového věku o práci a lidé z fyzicky náročných profesí se zdravotními problémy, které je však neopravňují k pobírání invalidního důchodu. Tito lidé porovnávají, zda se jim vyplatí jít do předčasného důchodu, nebo jestli je pro ně lepší alternativou předdůchod.

Předdůchod však má svá pravidla a pozor – není synonymem pro předčasnou penzi! Když zvolíte předčasnou penzi, dostanete méně, než by činil řádný starobní důchod. Přísnost sankce se odvíjí podle toho, o kolik dnů dříve odejdete do penze. Dřívější odchod do důchodu může částku starobního důchodu významně zkrátit. A další sankcí je, že si můžete přivydělávat jen omezeně.

Pokud se rozhodnete jít do předdůchodu, budete sice žít z vlastních úspor, ale dosáhnete na nezkrácenou starobní penzi. A navíc si můžete neomezeně přivydělávat. Když se vám během předdůchodu podaří najít dobře placenou práci, nebo si založíte ziskovou živnost a začnete vydělávat více než v předchozích letech, v konečném výsledku můžete dosáhnout i na vyšší starobní důchod.

Předdůchod má však své limitující podmínky, což znamená, že tuto variantu nemohou zvolit všichni občané. První podmínkou je, že do dosažení důchodového věku zbývá nejvýše 5 let. Druhou podmínkou je alespoň pětiletá účast na dobrovolném doplňkovém penzijním spoření u penzijní společnosti (III. pilíř). Pokud jste penzijní smlouvu uzavřeli před rokem 2013, šlo o tzv. penzijní připojištění. Rozdíly oproti doplňkovému penzijnímu spoření oproti penzijnímu připojištění spočívá v tom, že z penzijního připojištění nelze předdůchod vyplácet. Pokud máte tedy smlouvu sjednanou před několika lety, musíte se svou penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, na základě které se vaše úspory převedou ze starého penzijního připojištění do nového systému spoření.

A třetí podmínka spočívá v dostatečném množství naspořených peněz. Na každý měsíc je třeba mít naspořeno nejméně 7 387 korun (30 % průměrné mzdy, která nyní činí 24 622 korun). U dvouletého předdůchodu to znamená, že musíte mít naspořeno minimálně 177 288 korun. Jestliže na předdůchod nemáte u penzijní společnosti naspořeno dostatek peněz, je třeba chybějící částku jednorázově doplatit. 

Předdůchod je nutné nahlásit zdravotní pojišťovně, jelikož za předdůchodce hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. Jestliže si jako předdůchodce budete vydělávat na brigádách a příjem nebude podléhat odvodům, pojistné na zdravotní pojištění bude dále hrazené státem. Pokud ale získáte nové zaměstnání a začnete pobírat mzdu, nebo se rozhodnete podnikat, stát již pojistné platit nebude.

Přestože si předdůchod musí hradit každý z vlastních zdrojů, může to být v některých případech lepší volbou, než předčasná penze. Vždy je ale třeba zvážit všechna pro a proti.