Kdo si platí zdravotní pojištění sám?

Kdo je zaměstnaný, ten nemá s placením zdravotního pojištění žádné starosti, jelikož je za výpočet a zaplacení zdravotního pojištění na účet určité zdravotní pojišťovny odpovědný zaměstnavatel.

Co sociální pojištění? Kdo nemá příjem podléhající platbě sociálního pojištění a nesplňuje podmínku pro zápočet náhradní doby pojištění (péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, invalidní důchod třetího stupně), ten nemusí sociální pojištění platit. Toto období však není zohledněno následně pro důchodové účely. Kdo tedy není zaměstnanec, OSVČ nebo státním pojištěncem (např. žena na rodičovské dovolené, důchodce, student, občan v evidenci na úřadu práce), ten je v registru zdravotní pojišťovny veden jako OBZP a má povinnost platit měsíčně v letošním roce 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč) a v roce 2015 již 1 242 Kč měsíčně (13,5 % z 9 200 Kč)na zdravotním pojištění.

Pokud není pojištění uhrazeno do 8. dne následujícího měsíce, je předepsáno penále (0,05 % za každý den prodlení) a veškeré pravomocné pohledávky zdravotní pojišťovny jsou postoupeny exekučním úřadům. Samoplátci u zdravotního pojištění jsou všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a již zmíněné osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné, které mají živnost jako hlavní činnost, musí platit zdravotní pojištění své zdravotní pojišťovně. OSVČ na hlavní činnost musí platit povinné měsíční zálohy, jejichž výše závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Při nízkém zisku musí být uhrazena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2014 činí minimální měsíční záloha 1 752 Kč, v roce 2015 bude činit minimální měsíční záloha 1 797 Kč.

Pokud je samostatná výdělečná činnost činností vedlejší a slouží pouze jako přivýdělek,nemusí tito lidé během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za uplynulý rok doplatí jednorázově při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích" za uplynulý rok. Výše zdravotního pojištění se vypočítává u vedlejší výdělečné činnosti dle skutečně dosaženého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti.

Vyřazení z úřadu práce - neplnění zákonných povinností při evidenci na úřadu práce se nemusí vyplatit. I když již občan nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, neboť byla vyčerpána podpůrčí doba, tak je potřeba si plnit zákonné povinnosti a s úřadem práce komunikovat. Za občany v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Při sankčním vyřazení je však občan následně u své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a má povinnost za celý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy (momentálně 1148 Kč).

Studenti starší 26 let - studenti jsou státními pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát. Ale pouze do 26 let věku. Studenti starší 26 let již mají povinnost si sami zdravotní pojištění platit, neboť jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP.

Změna zaměstnání bez průběžné evidence na úřadu práce - některým lidem je evidence na úřadu práce nepříjemná a při čekání na nové zaměstnání se nechtějí na úřadě práce registrovat. Pro dobu delší než jeden měsíc je však vhodné se na úřadě práce evidovat, neboť jinak za období mezi dvěma zaměstnáními bude občan veden u své zdravotní pojišťovny jako OBZP. Občané, kteří ukončí práci dohodou v polovině měsíce, přičemž od dalšího měsíce jsou již domluveni u jiného zaměstnavatele, nemusí mít strach. Zdravotní pojištění jako OBZP se platí pouze, pokud je občan v registru své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP celý kalendářní měsíc. 

Žena nebo muž v domácnosti - pokud žena nebo muž v domácnosti nepečuje o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, tak není splněna zákonná podmínka pro placení zdravotního pojištění státem. Např. žena v domácnosti pečující o 10leté dítě je vedena jako OBZP a opět si musí sama platit zdravotní pojištění.

Příjmy z pronájmu a příjmy z kapitálového majetku - někteří občané mají pouze příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Nejsou zaměstnanci ani OSVČ. Příjmy z pronájmu ani z kapitálového majetku (dle § 8 a § 9 zákona o dani z příjmu) nepodléhají platbě zdravotního pojištění. To však neznamená, že není nutné platit zdravotní pojištění. Tito občané jsou opět v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP.