Kdy se vám vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH?

Každý podnikatel, který překročí za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratovou hranici 1 000 000 Kč, se ze zákona stává plátcem DPH. Podnikatel se však může k DPH přihlásit i dobrovolně. Proč to někteří podnikatelé dělají? Může plátcovství zlepšit váš marketing nebo ekonomickou situaci firmy? Kdy se vám plátcovství DPH vyplatí?

1. Zákazníci jsou převážně plátci DPH

Plátcovství DPH může působit i jako marketingový nástroj. Přihlášení k dani nutí prodejce v mnoha případech zvýšit ceny. Jak pro plátce, tak pro neplátce. Zákazník, který je plátce, bude cenu vnímat jako nižší, protože DPH si odečte, a jeho nákladem bude cena bez DPH. Pokud pracujete převážně pro B2B sektor, plátcovství by měla být jasná volba. Některé větší firmy se vyhýbají nákupům od neplátců. Tohle platí i pro zahraniční firmy, které si raději zvolí firmu, která je plátcem DPH.

2. Vysoké náklady

Pokud se zabýváte výrobou nebo prodejem zboží, a nakupujete převážně od plátců DPH, můžete si DPH odečíst. Většina živnostníků v tom případě nemusí své služby zdražovat, i po odvodu DPH jím zůstane větší marže. Kdy se plátcovství DPH naopak nevyplatí? Plátcovství se vám nevyplatí, když nakupujete převážně od neplátců, nebo nabízíte služby s vysokou přidanou hodnotou a minimálními náklady. Jedná se například o poskytování služeb v oblasti poradenství, účetnictví, školení a další.

3. Expanze do zahraničí

Nakupujete-li zboží převážně ze zemí mimo EU, vyplatí se o plátcovství uvažovat. Pokud plátce DPH nakupuje zboží z tzv. třetí země, nakupuje bez daně. Zboží ale uvede v přiznání k DPH. Daň se fakticky neplatí, jelikož na jednom řádku se daň přizná a na druhém zase odečte. Velice podobné je to i při pořízení zboží nebo služby z EU od plátců DPH. Pokud jste plátce, můžete si odečíst českou daň na vstupu, takže neplatíte žádnou daň. Naopak neplátce daň zaplatí, ale už neodečte.

Pokud se stanete plátcem DPH, můžete navenek působit jako větší a důvěryhodnější firma. Můžete se tak dostat k větším projektům či k zajímavějším zakázkám.

Kdy se musíte stát plátcem DPH?

Hlavním důvodem k registraci k DPH je překročení obratu. Musíte sledovat výši vašeho obratu vždy 12 kalendářních měsíců (zpětně), pokud váš obrat překročí hranici 1 000 000 Kč, stáváte se plátcem daně z přidané hodnoty a musíte se jít zaregistrovat.