Kompenzační bonus 2022

Cílem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 je zmírnit dopady související s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 nebo s mimořádnými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení a poskytnout podporu těm, kteří byli těmito dopady zasaženi.

Nový kompenzační bonus sdílí s dosavadními kompenzačními bonusy zejména základní právní povahu a řadu parametrů, jakož i převážnou většinu procesního rámce. Tak jako dosud lze aktuální úpravu vztáhnout na osoby samostatně výdělečně činné a na společníky malých společností s ručením omezeným. Další skupinou dotčených subjektů jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru.

Podstatnou změnou oproti původnímu kompenzačnímu bonusu je snížení poklesu tržeb z 50 % na 30 %. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem mimořádných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele. Nárok na kompenzační bonus bude testován na poklesu příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období, tedy konkrétně prosinec 2021 a leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021. Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie, a začínající podnikatelé.

Nárok na kompenzační bonus mají podnikatelé, kteří k datu 22. listopadu 2021 (rozhodný den) jsou aktivními podnikateli, nebo podnikateli s přerušenou činností, pokud toto přerušení netrvá déle než jeden rok.

Maximální výše kompenzačního bonusu zůstává zachována na částce 1.000 Kč, v případě osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti půjde o výši 500 Kč na den.

Prvním bonusovým obdobím nového kompenzačního bonusu je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že srovnávané období pro určení poklesu tržeb, spadá do bonusových období, znamená to, že až po skončení těchto měsíců bude zpravidla možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. ledna 2022, za druhé bonusové období bude relevantní datum nejdříve 1. února 2022. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022 či od 1. února 2022.

Oproti předchozím bonusům je však možné současný kompenzační bonus kombinovat s dotačními programy vypisovanými např. MPO nebo MPSV.

Podrobnější informace ke kompenzačnímu bonusu 2022 včetně žádosti o bonus naleznete na stránkách finanční správy.

 

Zdroj: financnisprava.cz