Máme pro vás nové přijaté výzvy!

Přinášíme vám novinky a menší opravy, které, jak doufáme, povedou k vašemu spokojenějšímu využívání webového portálu súčto.cz

Hlavní a zřejmě nejzajímavější novinkou jsou dnešním dnem přidané přijaté výzvy k platbě, které z účetního hlediska slouží jako přijatá záloha. Po úhradě přijaté výzvy k platbě byste měli dle daňového zákona obdržet od dodavatele daňový doklad o přijaté platbě. Tyto hodnoty s vyčísleným DPH lze v systému přímo zadat u úhrady výdajového dokladu dané faktury a nebo zpětně pomocí tlačítka "Upravit" výdajový doklad. 
Ke změnám došlo i v přiznání k DPH, kde naleznete detailní přehled použitých dokladů, ze kterých je přiznání složeno. 
Nově vám také přinášíme možnost smazání evidovaných pozvánek do firmy, které naleznete v  sekci "Uživatelé a role". Často se stává, že Vámi pozvaní uživatelé nevěnují pozornost potvrzení pozvánky a je třeba pozvánku zaslat znovu. Kliknutím na pozvánku ji smažete a můžete tak totožnou pozvánku odeslat znovu.