Moderní přijímací řízení aneb znáte assessment centrum?

Assessment (hodnotící) centrum testuje uchazeče v náročných situacích. Jde o novou metodu výběru nejvhodnějších kandidátů na danou pozici, kterou začíná využívat stále větší počet firem. Jde o důležitou osobní zkušenost, která ovšem nevyhovuje starším zaměstnancům s praxí, kteří jsou zvyklí spíše na individuální pohovory. V hodnotícím centru strávíte několik hodin, někdy i celý den. Připravte se na to, že projdete výběrem z většího počtu uchazečů, kteří plní na jednom místě stejné úkoly.
 
Čeká vás řada úkolů, ve kterých zaměstnavatelé zjišťují, jak umíte komunikovat, prezentovat se, prosadit se v kolektivu. Zaměstnavatel porovnává výkony a chování uchazečů, kteří jsou hodnoceni v situacích simulujících reálné podmínky. Zde se již neposuzuje vzdělání, profesionální zdatnost a zkušenosti, na základě kterých jste byli personalistou po přečtení životopisu vybráni, ale především osobnostní předpoklady nezbytné pro výkon dané práce. 
 
Je třeba se připravit na simulaci extrémních podmínek – nedostatek času na řešený úkol, zdánlivě neřešitelné úkoly, nutnost udělat správné rozhodnutí v časové tísni, řešit úkol v náhodně přiděleném týmu, schopnost prezentovat a obhájit své názory. Úkoly mohou vypadat velice různorodě – od hovoření o určitém předmětu po dobu 1 minuty, přes hraní modelové situace, kdy musíte zaměstnavatele přesvědčit o koupi výrobku, sestavení rozpočtu na určitou kampaň či návrh celého marketingového plánu. Je také třeba připravit se na hranou nevrlost a přehnanou kritiku ze strany přihlížejících manažerů při závěrečném prezentování skupinové práce. I zde jste testováni – jak reagujete na kritické názory, jak umíte vybruslit z krizové situace, jak se vyrovnáte s neúspěchem.
 
Potenciální zaměstnanci přicházejí často na tento typ výběrového řízení s velkým sebezapřením. To je však chyba, neboť v assessment centru není nic špatně. Je důležité se chovat přirozeně, protože v případě, že si budete hrát na extrovertního lídra skupiny a skutečně budete přijati na pozici, kde se s těmito vlastnostmi počítá, bude to pro vás do budoucna velký stres. Je rozhodující na jakou pozici se hlásíte. Jste pozorováni celý den – vaše řeč těla, mimika, vyjadřování a jednání s ostatními – to vše vedoucí pracovníci mohou zaznamenávat. Také je velice podstatné, jak vám sedne přidělený tým. Například nějaký člen může říci, že tento úkol dělat nebude a přestane spolupracovat. Je na vás a zbytku týmu, jak se k vzniklé situaci postavíte. A takových situací může vzniknout mnoho. Jsou náhodné, přesně jako ty, které poté nastávají v pracovním prostředí. Proto je důležité chovat se přirozeně a zkoušet situace řešit tak, jak byste jednali ve skutečném životě. Neúspěch na tomto typu příjímacího řízení nic neznamená – přihlížející manažeři si vás mohou vybrat na jinou pozici. 
 
Je také vhodné mít na paměti, že zkušenost dělá mistra a na příštím hodnotícím centru již nebudete tak nervózní či překvapení. Jsou lidé, kteří absolvovali větší množství těchto hodnotících center a právě proto se již chovají sebejistě.
 
Náklady na tyto pohovory jsou velmi vysoké, některé firmy si najímají profesionální agentury. Přes vysoké náklady na testování jsou však tyto moderní metody výběru zaměstnanců pro firmy velice zajímavé a těší se stále větší oblibě. Je třeba se tedy nebát a brát toto moderní výběrové řízení jako výzvu, zlepšení svých prezentačních dovedností a zjištění něčeho nového o sobě samém.