Možnosti financování Vašeho podnikání

Jen zřídka si podnikatelé během své činnosti vystačí pouze s vlastními prostředky. Financování pomocí úvěrů však není jedinou možností, kterou podnikatelé mohou využít. Poradíme Vám, jaké možnosti financování podnikání můžete využít, když nechcete klasický úvěr. Každý způsob financování se hodí na něco jiného, proto nelze jednoznačně všem upřednostnit jednu formu financování před jinou. Každá firma musí řádně zvážit své možnosti - jak dokáže plánovat své finanční potřeby ve vztahu k vývoji na trhu, zdali již čerpá nějaký úvěr nebo jaká je jeho kreditní historie. Zejména menší podnikatelé by měli důsledně sledovat svou likviditu. Obecně jde především o rozdílnost termínů splatnosti, nákladovosti jednotlivých možností anebo vliv na finanční ukazatele podniku. Menší podnikatelé se často potýkají s nedostatkem kapitálu, nicméně mohou snadněji upadnout do dluhové pasti při platební neschopnosti odběratelů, kterou představují většinou produkty s krátkou dobou splatnosti.

Leasing - řadí se mezi velmi využívané možnosti a to i u drobnějších podnikatelů. Podle bank se hodí především na financování investic do firemních automobilů. Větší firmy si pak na leasing často pořizují stroje a další zařízení. Ve srovnání s úvěrem má leasing několik výhod i nevýhod. Ty vyplývají ze skutečnosti, že při leasingu je motorové vozidlo, které jím podnikatelé financuji, v majetku leasingové společnosti až do doby splacení. Kdežto při úvěru se ihned po zaplacení přesouvá do majetku podnikatele.
Investice do vozového parku bude bezpochyby výhodnější financovat leasingem. Společnost klientovi zajistí povinné a havarijní ručení. Nevýhodou je naopak to, že při havarijních situacích musí firma vše řešit s leasingovou společností, jelikož danou investici (stroj, auto,..) při leasingu nemá v majetku. Investici si podnikatel navíc nemůže odepisovat ve svém účetnictví. Ostatní účelové investice, jako jsou například nemovitosti, různé stroje a zařízení, je lepší financovat úvěrem, přičemž nezáleží na typu klienta.

Faktoring - způsob financování, přičemž podnikatel prodá pohledávku, která mu vznikla při obchodním styku, specializované společnosti, tzv. faktorovi. Prodejem této pohledávky podnikatel získá peníze ihned a může se tak zbavit toho, že dlužník odmítne nebo nebude moci zaplatit kvůli své platební neschopnosti. Faktoring je využíván především společnostmi, které mají podstatný objem prostředků blokován v pohledávkách za odběrateli. Jestliže se jedná o stálé a důvěryhodné odběratele, tak díky faktoringu má dodavatel peníze k dispozici ihned. Peníze za pohledávky od odběratele inkasuje přímo faktoringová společnost, a tudíž dodavateli odpadá mimo starostí o peníze i správa vystavených faktur.

Další alternativou pro podnikatele je kontokorent na účtu - podnikatelé mohou jít do mínusu. Výhodou kontokorentu je flexibilita a okamžitá dostupnost prostředků, proto je uplatňován především při neočekávaných výdajích. Úroky zpravidla bývají v závislosti na podmínkách okolo 15%. Debetní limit, do kterého může podnikatel jít, se pohybuje i v řádu statisíců a kontokorentem tak lze platit i vyšší výdaje. Pořízení kontokorentu bývá vázáno na běžný účet odkud má banka přehled o peněžních pohybech klienta a vyřízení tak bývá snadné a rychlé.

Kreditní karty - podobná forma financování pro podnikatele jako kontokorent. Výhodou kreditek je, že banky s nimi nabízejí bezúročné období v délce 45 až 50 dnů. Kreditní kartu banky doporučují pro financování provozních výdajů firmy, jako je například úhrada za stravování, pohonné hmoty, úhrada nákladů na ubytování nebo kancelářských potřeb. Mezi výhody banky se řadí to, že ačkoliv má firma dostatek vlastních prostředků na účtu, může tyto prostředky využít na jiné účely v podnikání. Běžný provoz pak hradí právě úvěrem na kartě. Kreditku lze také vydat libovolnému počtu zaměstnanců dané firmy. Takže pokud posíláte svého zaměstnance na služební cestu - tzv. diety se vyplatí řešit formou kreditky.

Neúčelová hypotéka - poměrně málo známou možností, jak financovat své podnikání. Podnikatel poskytne do zástavy nemovitost a banka mu dá hypotéku, kterou následně může použít na jakýkoli účel. Banka nijak neprověřuje způsob využití peněz a peníze jsou odeslány přímo na účet podnikatele. Neúčelovou hypotéku ale nabízí pouze některé banky! Podnikatelská hypotéka se hodí především při potřebě většího objemu finančních prostředků. Úroky jsou zde výrazně nižší než u úvěru (začínají okolo 6 %), vzhledem k tomu, že podnikatel ručí nemovitostí. Výše měsíčních splátek je přijatelná, protože splatnost hypotéky je obvykle rozložena do velmi dlouhého období. Přitom však zůstává možnost předčasného splacení hypotéky, pokud má firma postupem času prostředky k dispozici.