Nechejte si zaplatit za stáž absolventa ve své firmě

Máte volná místa, na která nemůžete sehnat zaměstnance? Nyní můžete dostat zaplaceno za to, že na volné místo vezmete stážistu. Mzdu mu dávat nemusíte. V případě, že na volný post přijmete na stáž dlouhodobě nezaměstnaného, muže či ženu, jež se na trh práce vrací po rodičovské dovolené nebo absolventa bez praxe, můžete jako podnikatel dostat až 120 tisíc korun za tři měsíce. Stáž se však může týkat i jiných zájemců o kariérní vzdělávání.

Stáže zastřešuje program Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který je financovaný z evropských peněz i ze státního rozpočtu. Za projektem stojí Fond dalšího vzdělávání, což je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento projekt je naplánovaný až do října roku 2014 a pro zaměstnavatele je v něm připraveno celkem 800 milionů korun.

Cíle stáže:

  1. stážista získá praxi
  2. firma má možnost “vychovat” si potenciálního zaměstnance na neobsazenou pozici

Projekt je výhodný pro obě strany. Firmy mají jedinečnou možnost utvářet budoucího zaměstnance a dostat finanční podporu z evropských fondů. Absolventi mohou získat praktické zkušenosti z reálného nebo inovativního pracovního prostředí.

Stáže mohou trvat v rozmezí jednoho měsíce až půl roku. Zatímco stážista pracuje bez nároku na mzdu (nárok má pouze na stravné a někdy na úhradu nákladů na ubytování či cestu do práce), firma získá finance na pokrytí nákladů na stážistu, a to v částce od 60 do 120 tisíc korun za tříměsíční stáž. Částka závisí na typu pozice, kterou firma nabízí a má pokrýt především náklady na proškolení stážisty.

Oborů, ve kterých lze stáže realizovat, je zatím jen 28, ale do budoucna by se měl jejich počet zvednout až na 150. Během prvního měsíce, kdy projekt funguje, se do projektu zapojilo 270 zaměstnavatelů a více jak 1200 zájemců o stáž.

Podmínky, které musí splnit firma zapojená do daného projektu, nejsou příliš složité. V první řadě musí dodržet požadavky, které se vztahují na jednotlivé pozice. Firmy nyní mohou přijmout stážisty například na pozici personálního manažera, bezpečnostního pracovníka, mzdovou účetní nebo stavebního technika. Chystá se otevření programu pro pozice speciální pedagog, zámečník, strojní inženýr nebo lektor.