Nemáte vyčerpanou dovolenou za rok 2014? Nebojte – nepropadne!

Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Po 30. 6. 2015 si o datu čerpání dokonce můžete rozhodnout sami.

Zákoník práce sice stanovuje, že dovolená by měla být vybrána ještě v roce, za který náleží. Nicméně je možné ji převést do dalšího roku v případě, že včasnému vyčerpání brání překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci) nebo vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele - v praxi tedy takřka cokoliv, co si pracovník nebo firma dokáží obhájit, přičemž platí, že samotné dočerpání lze uskutečnit kdykoliv do konce roku.

Pokud tedy máte nevyčerpanou dovolenou z roku 2014, má Váš zaměstnavatel právo určit, kdy budete dovolenou (nebo její části) čerpat. Toto právo má však pouze do 30. června 2015. Jestliže zaměstnavatel o čerpání dovolené do konce června následujícího kalendářního roku nerozhodne, dostává právo určit čerpání dovolené zaměstnanec. Doba čerpání dovolené však může být určena kdykoliv do konce roku (tedy i po 30. červnu). Zmiňované datum je zlomové pouze pro vydání rozhodnutí.Pokud tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2014 do 30. června 2015, může si čerpání této dovolené určit zaměstnanec od 1. července 2015 sám. Lhůta na oznámení o čerpání dovolené mezi oběma stranami je alespoň 14 dnů před samotným čerpáním dovolené, pokud se strany nedohodnou na jiné době oznámení.

Pravidla pro vyčerpání zbytku dovolené upřednostňují skutečné čerpání dovolené, a tedy odpočinek zaměstnance. Zákoník proto více než v minulosti omezuje proplácení nevyčerpaného volna. Proplacení nevyčerpané dovolené je možné prakticky jen při ukončení pracovního poměru