Nemocné dítě? Uplatněte "hlídačenku"

A je to tady! Vládu nad létem už oficiálně přebral podzim a místo příjemného babího léta přinesl mrazivá rána a velké množství dešťových přeháněk. Toto razantní ochlazení sebou přináší spoustu zdravotních rizik. Přestože se změnami počasí v tomto období počítáte a začnete sebe i své nejbližší oblékat do teplejších svršků, můžete se nachladit. Po návštěvě lékaře a nasazení příslušné léčby zůstanete v pohodlí domova a začnete čerpat nemocenskou. Co ale dělat, když se váš potomek vrátí ze školy a vy zjistíte, že onemocněl? Kdo se o něj bude starat? Je nutné si brát v zaměstnání dovolenou, abyste se o své dítko postarali?

V dnešní době málokdo ví a zná všechny zákony a vyhlášky, proto není divu, že kolikrát ani nevíte, na co všechno máte ze zákona právo z hlediska vašich sociálních rolí. V případě, který je popsán v předchozím odstavci, je řešení velmi jednoduché a skrývá se ve slově „hlídačenka“. Nikdy jste tento výraz neslyšeli? Jedná se o nárok pracující osoby na náhradu mzdy ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za dobu, kdy se stará o své nemocné dítě mladší 10 let. V případě, že dítě již dovršilo 10 rok, je nárok na ošetřovné podmíněn lékařským posudkem. Maximální doba čerpání je 9 kalendářních dnů, přičemž se v průběhu této doby mohou v ošetřování jednou vystřídat. Jedná-li se o osamělého rodiče, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

Hlídačenka neboli ošetřovné se nevztahuje pouze na nemoc, ale také na úraz či uzavření vzdělávací instituce a je jednou z dávek nemocenského pojištění. Bohužel, některé osoby nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok. Mezi tyto osoby patří:

-          OSVČ,

-          zaměstnanci zaměstnaní na základě zaměstnání malého rozsahu,

-          DPP,

-          DPČ,

-          lidé pracující z domova.

Hlídačenka nebude vyplacena ani v případě, že o nemocné dítě pečuje rodič, avšak jiná osoba pobírá na toto dítě peněžitou pomoc (např. mateřský příspěvek). Výjimka vzniká ve chvíli, kdy osoba pobírající tento příspěvek sama onemocní.

V případě, že spadáte do kategorie, která má na ošetřovné nárok, musíte si pro jeho čerpáním obstarat "Rozhodnutí o potřebě ošetřování či péče", které vám pro vašeho zaměstnavatele vypracuje ošetřující lékař. Pokud se hodláte v péči vystřídat s druhým rodičem, bude potřebovat "Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)".  

Dojde-li k uzavření vzdělávacího či výchovného zařízení, žádá zaměstnanec o ošetřovné tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" vydaným konkrétním uzavřeným zařízením a ten předá svému zaměstnavateli.