Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitostí!

Přiznání k dani z nemovitých věcí se letos výjimečně podávalo do 1. dubna, a to v případě, že jste v loňském roce koupili, postavili, zdědili nebo přestavěli nějakou nemovitost. Pokud vlastníte nemovitost již delší dobu a daňové přiznání jste v minulosti podali, nejpozději do 25. května by vám do schránky měla dorazit složenka s konkrétní výší daně z nemovitosti. Pokud vám složenka nepřišla a nemáte ani zřízené zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, kde zjistíte přesnou výši daně, kterou máte zaplatit. Do výpočtu daně z nemovitostí totiž vstupují mimo jiné i koeficienty, které mohou být ze strany měst a obcí pro daný rok změněny.

V případě, že roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná nejpozději do 31. května 2021. Pokud výše daně překročí uvedenou částku, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není povinností ji zaplatit. 

Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby, případně vlastní identifikátor přidělený správcem daně. Níže uvádíme přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí, bližší informace k placení daně získáte na www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani

 Finanční úřad pro hlavní město Prahu  7755-77628031/0710
 Finanční úřad pro Středočeský kraj  7755-77628111/0710
 Finanční úřad pro Jihočeský kraj  7755-77627231/0710
 Finanční úřad pro Plzeňský kraj  7755-77627311/0710
 Finanční úřad pro Karlovarský kraj  7755-77629341/0710
 Finanční úřad pro Ústecký kraj  7755-77621411/0710
 Finanční úřad pro Liberecký kraj  7755-77628461/0710
 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  7755-77626511/0710
 Finanční úřad pro Pardubický kraj  7755-77622561/0710
 Finanční úřad pro Kraj Vysočina  7755-67626681/0710
 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  7755-77628621/0710
 Finanční úřad pro Olomoucký kraj  7755-47623811/0710
 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  7755-77621761/0710
 Finanční úřad pro Zlínský kraj  7755-47620661/0710


Poplatníci daně z nemovitých věcí nedostávají složenky ve stejný okamžik. Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti vlastníte. Pokud máte nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, obdržíte složenku či informace pro zaplacení daně mezi posledními.