Nové funkce

Nové funkce

Toto pondělí jsme provedli aktualizaci systému zaručující, mimo jiné, níže uvedené funkce a ještě lepší stabilitu systému.

Nejzásadnější změny se týkají funkcionality u faktur - byla přepracována funkcionalita odesílání vydané faktury, kterou je navíc možné uhradit přímo z detailu faktury. Dále se v historii faktury vydané nyní zobrazuje informace na jaký mail byla faktura odeslána, přehled přijatých faktur obsahuje informaci o tom, kolik zbývá uhradit ke konkrétní faktuře a v detailu všech faktur se zobrazuje celá historie dokladu a rozpis daňových položek. Zcela novou funkcionalitou je pak vytváření opravných daňových dokladů (dříve dobropisů) a daňových dokladů k platbě - tj. úhrad vytvořených výzev k platbě. Všechny doklady lze také pohodlně exportovat do formátu PDF.

Přepracování se dočkalo také uživatelské rozhraní, které si nyní můžete přizpůsobit pomocí výběru barevných schémat pro každou firmu samostatně. Upraveny jsou také všechny emailové zprávy a firemní pozvánky pro uživatele.

Doufáme, že takto bude pro Vás používání súčta příjemnější a jednodušší.

Faktury

 • Změna funkcionality vydané faktury
 • Úhrada faktury přímo v detailu faktury
 • Zobrazení emailů příjemců u vydané faktury
 • Zobrazení zbývající částky k úhradě u přijaté faktury
 • Historie a rozpis položek v detailu

Doklady

 • Rozpis daňových položek v detailu dokladu
 • Doklady k platbě (úhrady k výzvě)
 • Opravné doklady
 • Tisk do PDF

Uživatelské rozhraní

 • Nové barvy rozhraní přepínatelné v nastavení firmy
 • Nový vzhled emailových zpráv
 • Přepracovaný vzhled detailu zpráv
 • Přepracované pozvánky do firmy