Nové funkce 20.1.2012

Vývoj online fakturace a účetnictví súčto se pohnul za posledních pár dní opět o velký kus dopředu. Byla nasazena nová produkční verze s následujícími úpravami a opravami:

Stránkování

 • Na každé stránce výpisu je zobrazen celkový počet záznamů (zobrazeno nad stránkováním)
 • Počet záznamů na stránku lze nastavit globálně v uživatelském účtu (změní se globálně i v případě uživatelské změny počtu záznamů v některém z výpisů)
 • Nastavení stránkování se nyní zobrazuje vždy, i když je počet záznamů nulový

Faktury a doklady

 • Zadání data splatnosti je možné nyní uskutečnit dvěma způsoby - a to buď pomocí výběru z nabídky, nebo zadáním konkrétního data
 • Přidáno zobrazení IBAN a SWIFT u bankovního účtu
 • Možnost přidávat přílohy za pomocí tlačítka v levém menu (původně bylo pod ikonou ozubeného kola). Stejný princip je i u příloh dokladů.
 • Oprava tisku dokladu v PDF
 • Při úhradě dokladů se nyní nezobrazuje daňová kategorie ve formuláři - je vázána na fakturu
 • Omezení editace UZP a data transakce u faktury, pokud je tato zahrnuta v přiznání k DPH
 • Oprava chyby u vytvváření výzvy k platbě - nebyla zahrnuta v přiznání k DPH
 • Stornované doklady jsou automaticky označeny se zbývající částkou k úhradě 0. U těchto dokladů již není vazba na přiznání k DPH a nelze jim změnit status na uhrazené.
 • Přidání odkazu na úhradu u přijaté faktury
 • Odstranění pojmenování v oblasti poznámky v patičce faktury
 • Nyní lze přímo u faktur rychle přidat partnera, u dialogu přidány položky DIČ a DIČ2
 • U tiskové sestavy úhrad výzvy k platbě byl přidán sloupec daň

Zaokrouhlování

 • Přidáno zaokrouhlování částek u přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH). Způsob zaokrouhlování je nastaven dle národních zvyklostí.

Peněžní deník

 • Přidána možnost speciálního sloupce - pokud je zaškrtnut, zobrazuje se v peněžním deníku jako příjem/výdaj
 • Nastavení směru třízení v peněžním deníku - příjem a výdaj
 • Upraven pohled na peněžní deník, který má vybraný speciální sloupec

Ostatní

 • Implementace individuálních rolí pro jednotlivé uživatele
 • Při vytváření daňového přiznání se zobrazuje dialogové okno, pokud systém nalezl v daném období neodeslané faktury, nebo byly odeslané faktury editovány. Uživatel pak má na výběr, zda chce dané doklady zobrazit, nebo vytvořit přiznání i s těmito nekompletními údaji.
 • Přidána validace pro omezení roku do historie u vytváření přiznání k DPH (lze nejdříve pro rok 2011)
 • Přidána kontrola validace vyplnění DIČ, pokud je firma plátce DPH
 • Upraveno zobrazení veřejných faktur
 • U prohlížeče Internet Explorer verze 8 byly opraveny chyby při vyplňování čísla dokladu
 • Opraven tisk PDF u přiznání k DPH
 • Oprava chyby u editace účtu ve vazbě na změnu země