Novinka pro OSVČ při podání daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání se týká všech OSVČ, které v roce 2022 vykonávaly samostatně výdělečnou činnost, a to i v případě daňové ztráty či nulové dani.

Naopak od povinnosti podat daňové přiznání jsou osvobozeny ty OSVČ, které byly po celý rok 2022 přihlášeny k paušální dani, nebo jejichž příjmy ze samostatně výdělečné činnosti za rok 2022 nepřesáhly 15 000 Kč.

Od 1. ledna 2023 vznikla nově povinnost podávat daňové a ostatní podání výhradně elektronickou formou ve spojitosti s povinným zavedením datových schránek u OSVČ. Noví uživatelé si však nemusí datovou schránku sami zakládat, neboť datové schránky budou aktivované ve třech vlnách od ledna do března automaticky. Po aktivaci stát všem podnikatelům zašle přihlašovací údaje doporučeným dopisem.

Pro elektronické vyplnění daňového přiznání prostřednictvím portálu Moje daně se můžete přihlásit pomocí bankovní identity či občanského průkazu s čipem nebo můžete přiznání poslat již zmíněnou datovou schránkou, a to do 3. dubna 2023.