Novinky v účetnictví a financích v roce 2022

S novým rokem přichází každoročně i změny v ekonomické oblasti a letos tomu nebude jinak. V následujícím článku vám představíme několik z nich.

Vyšší paušální daň

Poprvé se k paušální dani mohli lidé přihlásit začátkem letošního roku. Přihlásit se k paušální dani lze vždy k 1. lednu daného roku, takže další termín je již za dveřmi. Ti, kteří už jsou k paušální dani přihlášeni, by měli myslet na změnu trvalého platebního příkazu, protože daň nově činí 5 994 Kč, tedy o 525 Kč více. Naopak, kdo se chce od paušální daně odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit na základě „Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu“.

V případě, že se živnostník rozhodne vstoupit v rámci roku 2022 do paušálního režimu, je nutno podat předmětné oznámení správci daně do 10. ledna 2022.

Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil.

Zálohovým obdobím v případě paušálního režimu je kalendářní měsíc, platba za daný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

Kompletní informace k paušální dani naleznete na stránkách finanční správy.

Otcovská dovolená delší

Od začátku ledna 2022 budou mít tatínkové čerstvě narozených dětí nárok na 14 dní placené otcovské, doposud to bylo jen 7 dní.

Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou zůstávají stejné. I nadále na ni mají nárok jak zaměstnanci, tak OSVČ (pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou).

Se dvěma týdny placené otcovské mohou počítat i tatínkové, kterým se dítě narodí ke konci roku 2021 a k 1. 1. 2022 ještě neuplyne 6 týdnů od porodu.

Princip výpočtu otcovské zůstává také beze změny - příjemci dávky náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, který se vynásobí počtem dnů otcovské. V roce 2022 se ale zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek a díky tomuto zvýšení je možné dosáhnout na vyšší otcovskou, která se ale projeví jen u žadatelů s hrubou mzdou nad 37 000 Kč.

Vyšší sleva na dani na poplatníka

Za rok 2021 se uplatní vyšší sleva na poplatníka než za rok 2020 a pro rok 2022 se opět zvýší.

Sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27 840 Kč a je tedy o tři tisíce korun vyšší. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již při výpočtu měsíční čisté mzdy v poměrné výši, v letošním roce v částce 2 320 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné si uplatní tuto slevu vždy až podáním daňového přiznání za příslušný kalendářní rok.

Nové formuláře k dani

Nezapomeňte také na nové formuláře pro přiznání k dani silniční, dani z příjmů fyzických i právnických osob či dani z nemovitých věcí dle vyhlášky č. 437/ 2021 Sb.