Nový rok přináší daňové novinky

S novým rokem nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti.

Daň z příjmů

 • zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15% na 35%
 • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013–2015
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy v letech 2013–2015

Největší změnou je nicméně tzv. solidární zvýšení daně z příjmu, které se bude týkat jak zaměstnanců, tak živnostníků. Navíc spuštěním druhého pilíře se markantně navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad. Sem budou muset rovněž podávat nová hlášení a vyúčtování, shrnuje novinky v oblasti přímých daní Markéta Kozáková, Tax Assistant Manager, Daňové poradenství – služby poskytované fyzickým osobám, KPMG Česká republika.

Daň z přidané hodnoty 2013

 • Osvobození při převodu nemovitosti: lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.
 • Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15% v letech 2013–2015.
 • Měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 000 000 Kč.
 • Rozšíření ručení za odvod DPH: například provede-li plátce platbu za zdanitelné plnění dodavateli, jehož účet nebude zveřejněn správcem daně; bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem a v některých dalších případech.
 • Bude možné požádat správce daně o závazné posouzení, zda dodávka šrotu a odpadu podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge.
 • Dochází k úpravám při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě. S elektronickou podobou faktury však musí souhlasit odběratel.
 • Významným způsobem je upravena definice pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny.
 • Daňová přiznání budou s účinností od 1. ledna 2014 podávána povinně pouze elektronicky. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.
 • Možnost využití registrace jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plátce u některých typů transakcí.

Následující novela zákona o DPH, která byla také schválena, obsahuje některá opatření týkající se techniky uplatňování daně. Bude například klást výrazně vyšší nároky na odběratele z hlediska identifikace znaků případných daňových úniků.

Technická novela pak rozšiřuje případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude odběratel ručit za odvod DPH v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně.

Tato úprava se dotýká například i faktoringových a obdobných vztahů, kdy se odběratel při platbě na účet faktoringové společnosti automaticky dostává do potenciální pozice ručitele.

Odběratel potom ručí za odvod DPH v případech, kdy dodavatel bude tzv. nespolehlivým plátcem. Smyslem nového pravidla je zvýšit důraz na ověřování věrohodnosti dodavatelů z hlediska plnění jejich daňových povinností.

Zdravotní pojištění 2013

 • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013–2015

Daň z převodu nemovitostí 2013

 • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %

Spotřební daně 2013

 • omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty v roce 2013 a od roku 2014 úplné zrušení této výhody