Nový vzhled webu

Půl roku uplynulo od poslední významné změny designu v rámci samotné aplikace súčto. Naším cílem je vytvořit jednotný styl, který bude pro naše zákazníky a partnery snadno rozpoznatelný. A proto jsme zapracovali také na novém vzhledu webového portálu súčto.cz. Kompletně se změnila grafická podoba portálu, která ovšem i nadále plně respektuje jednoduchost a přehlednost. Tento týden vyvrcholilo naše úsilí spuštěním nových webových stránek.

Součástí tvorby nového vzhledu portálu bylo také přesměrování přihlášení do aplikace súčto na jednotnou doménu sucto.cz oproti předchozí moje.sucto.cz. Tato změna se projeví automatickým přesměrováním, což znamená, že nemusíte nic nastavovat. Funkčnost a tarify zůstávají neměnné, proto bude vše i nadále fungovat tak, jak jste zvyklí.