Občané, máte již své on-line důchodové konto?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila novou užitečnou internetovou službu. Každý občan má od března 2015 otevřené své důchodové on-line konto. Ze svého domova si můžete ohlídat, zda máte na důchod započteny všechny doby pojištění včetně výdělků.

Podmínkou využívání této novinky je zřízení datové schránky. Bez ní se k důvěrným informacím, které o občanech shromažďuje ČSSZ, nedostanete. Zažádat o datovou schránku je možné například na pobočkách Czech Point. Zřízení datové schránky je zdarma. Pokud v ní nebudou aktivovány některé nadstandardní služby (např. datový trezor), tak je zdarma i vedení datové schránky.

Podle informací ČSSZ existuje již přes 8,5 milionu osobních kont, které obsahují přes 150 milionů digitalizovaných nárokových podkladů. Kromě osobních kont existují i právnické subjekty, které musejí mít datovou schránku zřízeny povinně.

Z každého osobního konta se dá vyčíst vlastní životní kariéra od dob studií – dozvíte se, kolik jste v jednotlivých obdobích vydělávali v zaměstnání či vlastním podnikáním. V takzvaných vyloučených dobách se zobrazí počty dnů, kdy byl člověk v určitém obdobní nemocen, na vojně či třeba na mateřské. Dále je užitečné vědět, kolik let je Vám již započetlo na penzi a zda některé doby pojištění nechybí.

Občané touto jednoduchou cestou mohou získat důležité informace, které jim pomohou posoudit, zda jejich zaměstnavatelé předali ČSSZ všechny potřebné údaje. To znamená všechny evidenční listy důchodového pojištění. Pokud občané ve svém osobním kontu zjistí jakékoliv nesrovnalosti, mohou je začít řešit včas spolu s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení.

Z hlediska technologického rozvoje, jehož rozmach jsme v posledních letech zaznamenali, mají tyto moderní služby ČSSZ klíčový význam. Spuštěním ePortálu ČSSZ v prosinci 2013 byl významně posílen proklientský přístup ČSSZ směřující k vybudování internetové samoobsluhy pro občany, podnikatele, zaměstnavatele i další orgány veřejné správy. Umožňuje nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, získat výpis z některých údajů, požádat o vydání potvrzení, zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění apod. Jeho prostřednictvím lze elektronicky podat tiskopisy, které jsou systémy ČSSZ zpracovány a ověřeny. Kromě náhledu na své osobní konto mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.