Od roku 2013 se mění čísla účtů finančních úřadů!

POZOR! Od ledna roku 2013 se veškeré platby směřované na finanční úřady zasílají na nová čísla účtů. Týká se to všech plateb včetně daňových záloh za prosinec.

S novým rokem nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky. Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní od 1. ledna 2013 pověřeno jen 14 krajských finančních úřadů.

Nová struktura finančních úřadů

Oprávnění dosavadních finančních orgánů přeberou orgány finanční správy, které budou tvořit:

  • odvolací finanční ředitelství
  • 14 finančních úřadů
  • generální finanční ředitelství
  • specializovaný finanční úřad

Všechny platby směřované finančním úřadům do 31. prosince 2012 se zasílají na dosavadní čísla účtů. Od 1. ledna 2013 se zasílají na nová čísla, a to i v případě, že se kupříkladu jedná o zálohy na daně za měsíc prosinec. K tomu je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Celý tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

  • předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
  • matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Nová čísla účtů

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části platné od 1. ledna 2013. Jejich přehled můžete vidět níže spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud.

Název krajského finančního úřadu Matriková část bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021