Odpočet úroků z hypotéky od základu daně.

Úroky z hypotéky lze odečítat ze základu daně, čímž se liší od ostatních úvěrů. Základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru. Hypotéka musí být poskytnutá bankou, nevztahuje se na hypotéky od nebankovních institucí.

Pokud chcete úroky z hypotéky odečítat ze základu daně, musíte splnit určité podmínky:

1. Přímý účastník úvěru

Nestačí hypotéku pouze splácet. Musíte být přímým účastníkem úvěru, tzn. musíte být uveden ve smlouvě.

2. Podmínka bytové potřeby

Rozhodnete-li se koupit si nemovitost na hypotéku, měla by řešit vaše bytové potřeby. Do této skupiny lze zařadit i rekonstrukci a koupi bytu v družstevním vlastnictví. V jakém případě se nejedná o bytovou potřebu? O bytovou potřebu se nejedná v případě, kdy je úvěr použit na zakoupení rekreační chaty či chalupy. Podobný případ je i použití úvěru na výstavbu nemovitostí v rámci podnikatelské činnosti nebo výstavbu za účelem pronajímání. Z toho vyplývá, že snížit základ daně o zaplacené úroky lze tehdy, jestliže je byt či dům pořízený na úvěr za účelem bydlení. Pokud vznikne nejasnost, zda je řešena bytová potřeba poplatníka, více informací naleznete v § 15 zákona o dani z příjmu. Úroky lze odečíst i z úvěru na koupi pozemku, na kterém bude do 4 let zahájena výstavba bytového nebo rodinného domu. Je nutné následně doložit stavební povolení nebo ohlášení stavby.

3. Potvrzení o zaplacených úrocích

Pro odpočet v daňovém přiznání musíte mít od své banky potvrzení o zaplacených úrocích. Banky potvrzení obvykle posílají automaticky na začátku kalendářního roku. V případě, že banka potvrzení nepošle, můžete banku požádat o zaslání potvrzení.

Kdo může využít odpis úroku z hypotéky od základu daně?

Odpis mohou využít osoby, které si vedou vlastní účetnictví nebo daňovou evidenci, ale také i zaměstnanci. Zaměstnanci musí obvykle do 15. února požádat svou mzdovou účetní o tento odpis. Povinností zaměstnance je dodat potvrzení o zaplacených úrocích. Ti z Vás, kteří podáváte daňové přiznání sami, máte čas do konce března, kdy se zmíněné potvrzení přiloží k daňovému přiznání. Nezapomeňte, že odpis úroků se vztahuje i na refinancování hypotéky. V praxi lze odečíst úroky také i z úvěru ze stavebního spoření.

Kolik se dá odečíst?

Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtů úroků z úvěru z bydlení až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč za rok. Daňový základ si lze snížit pouze o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek. Výše částky, kterou může daňový poplatník odečíst z daní závisí na výši úrokové sazby a na počtu let do konce splatnosti hypotéky. Splácíte-li více úvěrů, můžete své zaplacené úroky sečíst a to až do hranice 300 000 Kč. Pozor! Úroky se odečítají ze základu daně, ne z výsledné daně.

Kdo neuplatní odpočet?

Odpočet úroku neuplatní vlastník nemovitosti, který pracuje za minimální mzdu nebo pracující současně pro několik zaměstnavatelů na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. Odpočet neuplatní ani samoživitelka, která pobírá rodičovský příspěvek. Daňovou povinnost si nemůže snížit OSVČ, který vykazuje roční zisk pod 165 690 Kč. Pro hodnotu 165 690 Kč vychází daň 24 840 Kč. Po odečtení roční slevy na poplatníka, která činí 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost.

Více informací a podmínky odpočtu úroků od základu daně naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.