OSVČ - zálohy v roce 2017

Až na drobné výjimky má každý podnikatel povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zálohy se počítají z vyměřovacího základu, tj. 50 % základu daně neboli zisku z podnikání za předchozí rok. V případě nízkého vyměřovacího základu máme určený minimální vyměřovací základ, a tím i minimální mzdy. Na zdravotním pojištění osoba samostatně výdělečně činná zaplatí minimálně 1 906 Kč a na sociálním pojištění 2 061 Kč.

Minimální vyměřovací základ

Růst platů se také projevuje na růstu minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2017 se průměrná mzda odhaduje ve výši 28 232 Kč.

Zálohy na sociální pojištění v roce 2017

Záloha se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pokud vyměřovací základ nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha.  

Minimální měsíční vyměřovací základ u hlavní činnosti je čtvrtina stanovené průměrné mzdy. Pro rok 2017 - ¼ z 28 232 Kč je 7 058 Kč (po zaokrouhlení). Minimální záloha tedy činí 29,2 % z 7 058 Kč, což je 2 061 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ u vedlejší činnosti je desetina stanovené průměrné mzdy. Pro rok 2017 - 1/10 z 28 232 Kč je 2 824 Kč (po zaokrouhlení). Minimální záloha tedy činí 29,2 % z 2 824 Kč, což je 825 Kč. Pro vedlejší činnost je určena rozhodná částka 67 756 Kč, pokud jsou vedlejší výdělky nižší než rozhodná částka, OSVČ nemusí platit sociální pojištění. Maximální vyměřovací základ je u sociálního pojištění stanoven jako 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 355 136 Kč.

Tab. 1: Sociální pojištění v roce 2017
  Rok 2016 Rok 2017
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 81 024 Kč 84 696 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 32 412 Kč 33 888 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 972 Kč  2 061 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)   789 Kč      825 Kč
Maximální vyměřovací základ  1 296 288 Kč 1 355 136 Kč  
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 64 813 Kč   67 756 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč

 

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2017

Záloha na zdravotní pojištění se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud vyměřovací základ nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha. Minimální vyměřovací základ je polovina průměrné mzdy, tzn. ½ z 28 232 Kč, tedy 14 116 Kč. Minimální záloha je pak 13,5 % z 14 116 Kč a to je 1 906 Kč.

Tab. 2: Zdravotní pojištění v roce 2017
  Rok 2016 Rok 2017
Minimální vyměřovací základ 13 503 Kč 14 116 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen zrušen
Minimální měsíční záloha 1 823 Kč 1 906 Kč


Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2017 začínají platit až následující měsíc po měsíci, ve kterém je podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Zmíněný termín je vázán na lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, která je 1. 4. 2017. Pak je podání přehledu v dubnu a nové zálohy od května. Pozor! OSVČ, které nyní platí minimální zálohy, musí výše uvedené minimální zálohy pro rok 2017 platit již od ledna 2017.