Plánované kontroly švarcsystému

Začátkem roku 2012 došlo díky novele zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci k velkému rozšíření pravomocí členů inspekce práce v oblasti kontroly činnosti. Za nelegální práci je nově považován výkon “závislé práce” mimo pracovněprávní vztah. Z tohoto důvodu je nyní zvýšený počet kontrol inspekce práce. V § 2 zákoníku práce se dočtete, co se považuje za závislou práci.

Očekáváno je 200 tisíc kontrol

Podstatné části pravomocí v kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti se ujal státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty. Ve Státní inspekci práce je aktuálně 341 kontrolorů. Od začátku letošního roku 2012 jich přibilo 178 a jejich plánem v tomto roce je provést celkem 200 tisíc kontrol. Očekávané kontroly budou zaměřeny na dodržování povinností zaměstnavatelů dle zákona o zaměstnanosti. Plánované a zároveň mimořádné kontroly se budou provádět v oblasti nelegální práce a pracovněprávních vztahů. Dále jsou v plánu inspekce v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců i občanů ČR, dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při výkonu práce a dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce.

V měsíci březen již proběhly mimořádné kontroly například lyžařských areálů, čerpacích stanic PHM a stánkového prodeje (rychlého občerstvení), kde se inspekce zaměřila hlavně na vybraná ustanovení pracovněprávních předpisů a zákona o zaměstnanosti a nelegální zaměstnávání cizinců i občanů ČR. "Mnoho lidí, kteří pracují například v lyžařských střediscích a ubytovacích zařízeních, vykonává danou práci bez řádného vyplnění pracovněprávního vztahu."

Kontroloři se nyní chystají na autoservisy

Z důvodu možného častějšího využívání sezónních zaměstnanců, mohou zaměstnavatelé, kteří poskytují služby motoristům, v jarních měsících očekávat kontrolu. Bude se jednat především o pneuservisy a autoservisy. Inspektoráty práce budou úzce spolupracovat s krajskými pobočkami úřadů práce a oprávněnými OSSZ a nebudou tak sami na přípravu i samotnou realizaci daných kontrol.