Podnikání na rodičovské dovolené

Přivýdělek maminky během rodičovské dovolené je do rodinného rozpočtu vždy vítán. V poslední době maminky rády volí samostatně výdělečnou činnost, díky které můžou pracovat z domova.

Pokud jste právě na rodičovské dovolené, samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší zdroj příjmů. Vykonáváte-li během rodičovské dovolené samostatně výdělečnou činnost, z daňového hlediska to může být pro vás výhodné. Zejména při nízkém hrubém zisku se jedná o značnou výhodu, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Samostatně výdělečná činnost

Samostatně výdělečná činnost při souběžném pobírání rodičovského příspěvku je možná. Co se týče placení sociálního a zdravotního pojištění to přináší výhody. V tomto případě se povinné pojistné platí dle skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se do limitu vůbec neplatí. Pro rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč, jedná se o příjmy ponížené o výdaje.

Praktický příklad:

Praktický příklad zobrazuje situaci paní Novákové, která se na rodičovské dovolené rozhodla během celého roku 2016 vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Na rodičovské dovolené je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů. Paní Nováková má 2 děti, ale daňové zvýhodnění si na děti uplatňuje manžel. Co se týče výdajů, paní Nováková uplatňujete výdaje 60% výdajovým paušálem. Roční příjmy paní Novákové dosáhly 147 500 Kč.

Kolik tedy zaplatí na daních a povinném pojistném?

Daň z příjmu fyzických osob
Roční příjmy jsou 147 500 Kč. Výdaje paní Nováková uplatňuje 60% výdajovým paušálem. (147 500 Kš x 60% = 88 500 Kč). V našem případě výdaje činí 88 500 Kč. Hrubý zisk je 59 000 Kč (147 500 Kč - 88 500 Kč). Pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob se daňový základ zaokrouhluje na sta dolů.
Při výpočtu daně lze uplatit slevu na poplatníka. Sleva pro rok 2016 činí 24 840 Kč. Daň z příjmu je 8 850 Kč (59 000 Kč x 15%). Po uplatnění slevy na poplatníka je daňová povinnost nulová.

Sociální pojištění
Sociální pojištění paní Nováková platit nemusí. Hrubý zisk 59 000 Kč je do stanoveného limitu 64 813 Kč.

Zdravotní pojištění
V případě paní Novákové zdravotní pojištění činí 3 983 Kč (59 000 x 50% x 13,5%).

I přesto, že vám nevzniká povinnost platit daň z příjmu a sociálního pojištění, tak musíte odevzdat své daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu. Nezapomeňte také odevzdat přehled o příjmech a výdajích na místě příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).