Přidání dvou účetních atributů

Vážení uživatelé,

dovolujeme si vás informovat o dvou nových prvcích, 
které od dnešního dne v systému naleznete.

Do vydaných faktur jsme ve formuláři položek dokladu přidali sloupec "Sleva za jednotku v (%)".
V případě dohodnuté slevy ji tak můžete při vystavení faktury automaticky zadat na řádku položky faktury.
Sleva se vztahuje na částku jednotky a přepočítává se procentuálně.

Obecně jsme rozšířili atribut Režim DPH o novou položku Ne EU služba 

Přejeme vám v roce 2018 mnoho nejen podnikatelských úspěchů a budeme se těšit na vaši přízeň.