Příspěvek na péči vzrostl o deset procent.

Od srpna letošního roku došlo ke zvýšení příspěvku na péči. Pokud tento příspěvek pobíráte, nemusíte o zvýšení žádat. Jeho zvýšení se upraví automaticky. Novela zákona o sociálních službách ho poprvé zvýšila, a to o deset procent. Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR, který rozešle lidem pobírající příspěvek na péči dopis s informací o změně výše příspěvku.

Jaká je aktuální výše příspěvku?

Tab. Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc.

Stupeň závislosti

Mladší 18 let

Starší 18 let

I. lehká závislost

3 300,- Kč

880,- Kč

II. středně těžká závislost

6 600,- Kč

4 400,- Kč

III. těžká závislost

9 900,- Kč

8 800,- Kč

IV. úplná závislost

13 200,- Kč

13 200,- Kč

Kdo má nárok na příspěvek?

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Stupeň závislosti se hodnotí podle toho, zda je osoba schopna zvládat základní životní potřeby, jakými jsou např. mobilita, orientace, komunikace, stravování a další. Ohled se bere i na věk žadatele.  

Nově budou i upravená pravidla pro poskytování sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách se zabývá také poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Nově budou kontrolní orgány krajů oprávněny provádět kontroly i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Upravená jsou také pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby.