Příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců je nyní dostupnější

Na finanční příspěvek na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců nyní dosáhne více firem. Zaměstnavatelé jej mohou získat díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), u kterého se od 2. února změnily podmínky.

Projekt probíhá od prosince 2013 a jeho cílem je podpora zaměstnavatelů nebo OSVČ, kterým se podařilo překonat hospodářskou krizi a kteří v současné době mají potenciál k rozvoji podniku, potažmo tedy k získávání nových zakázek či rozšiřování výrobních nebo obchodních činností. O finanční příspěvek mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu růstu obratu podniku nebo dočasného mírného poklesu. Podporu mohou získat zájemci, jejichž meziroční pokles tržeb nepřesáhne 15 % (v původních podmínkách to bylo 5 %). Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chce rozšířit cílovou skupinu o ty zaměstnavatele, kteří sice přechodně vykazují snížený zisk, ale zároveň u nich nemusí být provedena významná restrukturalizace. Do projektu se budou moci zapojit i ti, kteří nesplňovali původně nastavené podmínky. Další změnou projektu je prodloužení délky realizace projektu o tři měsíce. Samotné vzdělávání zaměstnanců však musí skončit nejpozději v září 2015.

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s Úřadem práce ČR. O přiznání a výši příspěvku rozhodují jeho krajské pobočky, které zohledňují situaci na konkrétním trhu práce a míru přínosu daného příspěvku nejen firmě, ale i konkrétnímu trhu a lokalitě. Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, ale pouze po dobu jejich účasti na vzdělávání. U OSVČ bez zaměstnanců bude příspěvek poskytnut pouze na vzdělávací aktivity.

O účast v projektu je velký zájem – ke konci roku 2014 se jej účastnilo celkem 20 196 zaměstnanců z necelé tisícovky firem. V rámci projektu byla Úřadem práce prozatím zaměstnavatelům poskytnuta částka 126 973 545 Kč. Nejčastěji si zaměstnanci doplňují znalosti cizích jazyků nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.