Slevy na dani za rok 2016

Které slevy na dani můžete uplatnit za rok 2016?

Poplatníci daně z příjmu si můžou uplatnit sedm slev na dani, u některých slev se změnila jejich výše! Změna se projevila u daňového zvýhodnění na druhé a další děti a také u slevy za umístění dítěte ve školce (tzv. školkovné).

Slevy na dani za rok 2016

V daňovém přiznání můžete dle zákona od daních z příjmu uplatnit slevy a zvýhodnění. Podmínky, dle kterých lze jednotlivé slevy uplatnit upravuje zákon o daních z příjmu:

 • sleva na poplatníka (24 840 Kč)
 • sleva pro studenta (4 080 Kč)
 • sleva z titulu pobírání invalidního důchodu (2 520 Kč či 5 040 Kč)
 • sleva na manželku či manžela žijícího s poplatníkem v domácnosti neboli sleva na druhého z manželů bez příjmů (24 840 Kč)
 • sleva držitele ZTP/P průkazu (16 140 Kč)
 • sleva za umístění dítěte ve školce (maximálně 9 900 Kč)
 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě (na jedno dítě 13 404 Kč, na druhé, třetí a každé další dítě 20 604 Kč).

Většinu slev na dani můžete uplatňovat měsíčně, pouze slevu na druhého z manželů bez příjmu lze uplatnit pouze při ročním zúčtování.

Sleva na druhého z manželů - jaké jsou podmínky?

Limit pro uplatnění slevy na druhého z manželů bez příjmů je 68 000 Kč ročně. Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • dávky sociální péče
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příklad příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“, z podnikání, z nájmu a další příjmy
 • jestliže manželka podniká, tak se posuzuje její roční příjem (nikoliv zisk)
 • včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů
 • všechny druhy důchodů
 • podpora v nezaměstnanosti
 • nemocenská
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování člena rodiny
 • peněžitá pomoc v mateřství. 

Sleva pro studenta - za jakých podmínek ji může student uplatnit?

Studenti do 26 let mají nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za celý kalendářní rok. Nárok na slevu na studenta mají i podnikající studenti. Spolu se základní slevou na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, činí roční sleva studentů 28 860 Kč. Mzdové účetní je potřeba doručit potvrzení o studiu od školy. Naposledy je možné slevu na studenta uplatnit za měsíc, kdy se dosáhne věku 26 let.