Společnost s ručením omezením za 1 Kč?

Cílem vyspělých ekonomik by mělo být zlepšování podmínek pro podnikání, snižování administrativních bariér a finanční náročnosti podnikatelských začátků. Malé a střední firmy jsou motorem ekonomiky, podílejí se na snižování zaměstnanosti, jsou inovativní a přizpůsobivé změnám. Od 1. 1. 2014 jsou v České republice významně sníženy nároky na počáteční kapitál, což se osvědčilo například v sousedním Německu, a přispělo to k oživení tamní ekonomiky. Založit společnost s ručením omezením je nyní možné již od jedné koruny!
 
Společnost s ručením omezeným (s.r.o. nebo spol. s r.o.)
 
S.r.o. je celosvětově nejrozšířenější formou obchodní společnosti. V České republice bylo ještě v roce 2013 nutné vlastnit základní kapitál v hodnotě 200 tisíc Kč. Dnes stačí k založení společnosti s ručením omezeným pouhá 1 koruna podle § 142 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012, jestliže společenská smlouva neurčuje jinou výši vkladu. Snížení finanční náročnosti je krokem správným směrem a podpoří podnikatelské klima. Dá se tedy očekávat zvýšení počtu nových firem, jelikož s.r.o. si založí i osoby, které z důvodu vysokého finančního vkladu váhaly. Vlastnit s.r.o. je výhodnější než podnikat jako fyzická osoba, protože dochází k oddělení firemního a soukromého majetku. Možnosti na finančním trhu jsou příznivější, při podnikání se zahraničními partnery má právnická osoba lepší pozici, společnost s ručením omezením se dá zdědit nebo prodat. 
 
Společnost je založena ve chvíli, kdy se všichni společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře. Maximální počet společníků je 50, minimální je jeden zakladatel. Společnost s ručením omezením vzniká bez ohledu na den svého založení až zápisem do obchodního rejstříku.