Spustili jsme pro vás novinku v podobě kontrolního hlášení

Od 1. 1. 2016 mají plátci daně z přidané hodnoty zákonnou povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o poskytnutí služeb nebo dodání zboží. Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH a to bez ohledu na velikost a výši obratu. Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky. Formát a strukturu zveřejňuje správce daně.

Jak podat kontrolní hlášení s súčtem?

Vytvořili jsme pro vás novou aplikaci, která vám usnadní práci. Předplaťte si náš tarif Premium a kontrolní hlášení s súčtem podáte během pár minut. Po přihlášení v sekci účetnictví v levém menu se vám zobrazí položka kontrolní hlášení. Po zobrazení nabídky stačí vyplnit základní údaje vstupního formuláře: jméno, příjmení, příslušný finanční úřad, ID datové schránky, rok a měsíc, za který kontrolní hlášení podáváte. Na základě vašich faktur a daňových dokladů, které máte zaznamenané v súčtu vám systém automaticky vygeneruje XML soubor, který zašlete na příslušný finanční úřad. V případě režimu přenesené daňové povinnosti je nyní nutné u faktur vyplňovat položku Kód plnění.

Kam zaslat XML?

Soubor XML odevzdejte na webových stránkách daňového portálu.

Kdy kontrolní hlášení podat?

Právnické osoby podávají vždy měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, tzn. 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Fyzické osoby podávají podle zdaňovacího období. Měsíční plátci podávají měsíčně, čtvrtletní plátci čtvrtletně.

Nezapomeňte hlášení podat včas!

Zbystřete! U kontrolního hlášení neplatí, že podání 5 dnů po termínu je bez sankce.  Podání o den později (dvacátýšestý den) je za pokutu 1.000 Kč. Pokud nepodáte kontrolní hlášení včas a musí vás finanční správce do 5 kalendářních dnů vyzvat, hrozí vám pokuta 10.000 Kč. Jestliže nezareagujete ani na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů, tzn. pokud zareagujete na výzvu až 6. den, je vám určena pokuta ve výši 30.000 Kč. Nepodáte-li kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně ani v náhradní lhůtě 5 dnů, čeká vás pokuta 50.000 Kč.

Více informací o kontrolním hlášení naleznete v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1.1.2016 a to v § 101c – § 101i.